Yıl: 2002 Cilt: 37 Sayı: 4

İçindekiler

Derleme

Bakteriyel enfeksiyonlar için yeni bir gösterge; rokalsitonin Derleme PDF
Gönen Çelebi, Yücel Taştan
Eritrosit sedimentasyon hızı Derleme PDF
Halit Çam, Hilda Çerçi Özkan

Olgu Sunumu

Çocuklarda invaziv Haemophilus influenzae tip b enfeksiyonları Olgu Sunumu PDF
Ergin Çiftçi, Pembe Derin Oygar, Çiğdem Genç, Erdal İnce, Ercan Tutar, Haluk Güriz, Ahmet Aysev, Ülker Doğru
Çocukluk çağında nadir bir protein kaybettiren enteropati nedeni: Helicobacter pylori gastritis Olgu Sunumu PDF
Nafiye Urgancı, Müjde Arapoğlu, Leyla Telhan, Nimet Kayaalp

Orijinal Makale

Hastaneye yatırılan çocuklarda ön tanı ile çıkış tanısı arasındaki tutarlılığın değerlendirilmesi Orijinal Araştırma PDF
Esra Arun Özer, Özkan Türker Alptüzün, Işın Yaprak
Diyabetik çocuk ve adolesanlarda diyabet süresi açlık kan şekeri ve HbA1c düzeyleri ile serum karnitin fraksiyonları keton cisimcikleri serbest yağ asitleri arasındaki ilişkiler Orijinal Araştırma PDF
Güven Koyuncu, Ahmet Aydın, Erdal Adal, Erol Çakır, Gülsev Kavunoğlu, Halit Çam
Kliniğimizde izlenen neonatal kolestazlı olguların retrospektif değerlendirmesi Orijinal Araştırma PDF
İpek Ceyhan, Esen Bora Besli, Handan Yükselgüngör, Sevil Özçay
Ailevi Akdeniz ateşine sekonder altı amiloidoz olgusu Orijinal Araştırma PDF
Fatma Kaya Narter, Serpil Yavrucu, Asuman Kıral, Işıl Özer

Türkçesi Varken

Ayın Olgusu PDF
Fatma Demirel, Aliye Dökmen Yavuz, Ayhan Söğüt, Nazan Tomaç


ISSN: 1306-0015