Yıl: 2002 Cilt: 37 Sayı: 3

İçindekiler

Derleme

Henoch Schönlein purpurası Derleme PDF
Özgür Kasapçopur, Nil Arısoy

Olgu Sunumu

Psödohipoparatiroidi ile ilişkili ciddi geç neonatal hipokalsemi: bir olgu sunumu Olgu Sunumu PDF
Enver Şimşek, Ayten Pamukçu Uyan, Meltem Karabay, Kenan Kocabay
Çocukluk çağında esansiyel trombositoz olgu bildirisi Olgu Sunumu PDF
Kaan Demirören, Ümran Çalışkan, Melike Keser
Jüvenil ksantogranüloma Olgu Sunumu PDF
Çağatay Nuhoğlu, Kürşat Bora Çarman, Nihal Karatoprak, Esra Önal, Serpil Yavrucu, Ahmet Özgüner

Orijinal Makale

Çocuklarda tekrarlayan karın ağrısı ve helicobacter pylori enfeksiyonu Orijinal Araştırma PDF
Tufan Kutlu
Yenidoğan uzamış sarılığının etyolojik yönden değerlendirilmesi ve anne sütü sarılığı Orijinal Araştırma PDF
Nilden Tuygun, Ülkü Tıraş, Zeynep Şıklar, Ömer Erdeve, Gülten Tanyer, Yıldız Dallar
Fanconi aplastik anemisi olgularında takip ve tedavide karşılaşılan sorunlar Orijinal Araştırma PDF
Nevin Yalman, Sema Anak, Betül Biner, Beyhan Göksan, Hülya Bilgen, Emine Can, Semra Özgenç, Ayhan Deviren, Ömer Devecioğlu, Leyla Ağaoğlu, Gündüz Gedikoğlu
Üriner sistem enfeksiyon şüphesi olan çocuklarda tanımlayıcı laboratuvar testlerinin idrar kültür sonuçlarıyla karşılaştırılması Orijinal Araştırma PDF
Mustafa Tunga, Tolga Şen, Orhan Aktepe, Mustafa Altındiş

Türkçesi Varken

Ayın Olgusu PDF
İhsan Kafadar, Yücel Taştan, Halit Çam


ISSN: 1306-0015