Yıl: 2002 Cilt: 37 Sayı: 1

İçindekiler

Derleme

Riskli prematürelerde retinopati taraması ve sonuçları Derleme PDF
Sultan Kavuncuoğlu, Murat Karaçorlu, Özlem Arıdaşır, Cengiz Arası, Çiğdem Yılmaz, Gülseren Arslan, Murat Palabıyık, Haydar Öztürk

Olgu Sunumu

Yenidoğanlarda ekstübasyon sonrası dönemde klinik ve kapiller kan gazı bulgularının önemi: Rutin göğüs radyografisi gerekli mi? Olgu Sunumu PDF
Ercan Kırimi, Nejat Narlı, Mehmet Satar, Hacer Yapıcıoğlu, Süreyya Soyupak
Tekrarlayan solunum sistemi enfeksiyonlarında gastroözöfageal reflünün sintigrafik olarak değerlendirilmesi Olgu Sunumu PDF
Gülay Durmuş, Funda Üstün, Ülfet Vatansever, Meryem Kaya, Serap Karasalihoğlu, Şakir Berkarda
Konjenital faktör X eksikliği: olgu sunumu Olgu Sunumu PDF
Abdülkadir Bozaykut, Serap Karaman, Lale Pulat Seren, Nihat Uygur, İlke Özahi İpek, Enver Atay

Orijinal Makale

Kistik fibrozisli hastaların klinik özellikleri ve tedavi yaklaşımları Orijinal Araştırma PDF
Fazilet Karakoç, Bülent Karadağ, Tülay Erdoğan, Arif Kut, Elif Dağlı
Anne sütü alımı ve sigara dumanına maruz kalmanın respiratuvar semptomlara etkisi Orijinal Araştırma PDF
Ayten Pamukçu Uyan, Esra Baskın, Hamit Özyürek
Erkek adolesanlarda cinsel gelişme evrelerine göre alkalen fosfataz düzeyleri Orijinal Araştırma PDF
Tolga Şen, Orhan Derman, Erol Kınık
Çocuklarda akrep zehirlenmeleri Orijinal Araştırma PDF
Sevin Altınkaynak, Vildan Ertekin, Handan Alp


ISSN: 1306-0015