Yıl: 2001 Cilt: 36 Sayı: 2

İçindekiler

Türkçesi Varken

Ellis Van Creveld sendromu olgusu
Nejat Narlı, Ercan Kırimi, Mehmet Satar, Nazan Özbarlas, Süreyya Soyupak, Osman Küçükosmanoğlu
Ektrodaktili ektodermal displazi clefting sendromuna eşlik eden bir trakeal bronkus olgusu
Fazilet Karakoç, Gökhan Baysoy, Bülent Karadağ, Abdullah Bereket, Elif Dağlı
Enterik ateş tanısı ile izlediğimiz olgularımızın retrospektif incelenmesi
Sibel Aka, Asuman Kıral, Müjgan Sümer, Serpil Yavrucu, Nihal Karatoprak, Ahmet Özgüner
Geçici kongenital hipotiroidi: iki olgu sunumu
Selim Kurtoğlu, Hüseyin Per, Ahmet Selim Hasözler, Mustafa Kula
Hepatit A aşılamasında maliyet analizi: preimmünizasyon testi gerekli mi?
S. Emre Alhan, Hacer Yapıcıoğlu, Dinçer Yıldızdaş, Akgün Yaman, Derya Alabaz, Hakan Everen, Nafiz Bozdemir, Necmi Aksaray
Orofaringeal tularemili bir olgu sunumu
Hamit Özyürek, İrfan Şencan, Şükrü Öksüz, Demet Kaya, Kenan Kocabay
Çalışan adolesanlarda malnutrisyon değerlendirmesi
Osman Köseli, Aziz Polat
Asemptomatik çocuklarda boğaz örneklerinden izole edilen hemolitik streptokoklarda antibiyotik direncinin araştırılması
Zerrin Yazgan, Zekeriya Aktürk, Mehmet Akın, Enver Atay
Aşırı perine temizliğine bağlı mikrotravmalar libial yapışıklığın gerçek nedeni midir?
Ayşenur Celayir, Şeref Etker, Ateş Karateke
Kearns Sayre sendromu: olgu sunumu
Yüksel Yılmaz, Gülay Alper, Figen Akalın
Konjuge Hemophilus influenzae tip B aşısı sterolde duyarlı nefrotik sendromda etkilidir
Salim Çalışkan
Jüvenil romatoid artrit; yoksa jüvenil kronik artrit veya jüvenil idyopatik artrit mi?
Nil Arısoy


ISSN: 1306-0015