Yıl: 2001 Cilt: 36 Sayı: 1

İçindekiler

Olgu Sunumu

Fibrodyplasia Ossificans Progressiva: Olgu Sunumu
Süleyman Talay, Asım Yörük, Abdullah Eren, İlhan Yurdakul, Sevil Özçay
46 XY del 16 q2 3 Saptanan Rubinstein Taybi Sendromu Olgusu
Nejat Narlı, Aytuğ Atıcı, Mehmet Satar, Dilara Süleymanova
Bir Olgu Sunusu: Kala Azar
Nurdan Erol, Hatice Güven, Serpil Yavrucu, Şemsa Göğcü, Ahmet Özgüner

Türkçesi Varken

Çocuklarda Huysuzluk Huzursuzluk İrritabilite
Dolly Yafet Aji
685 Ventriküler septal defektli olguda ekokardiyografi ile 11 yıla varan izlemde kendiliğinden kapanma sağ atriyuma şant ve subaortik çıkıntı gelişimi aort kapak prolapsusu
Ayşe Eroğlu, Emine Funda Öztunç, İrfan Levent Saltık, Süleyman Bakari, Savaş Dedeoğlu, Özen Güven
Çocuk Yaş Grubunda Üriner Sistem Taşlarının İncelenmesinde Stereomikroskopinin Güvenirliliğinin Araştırılması
Ahmet Nayır
Prematüre Bebeklerin Büyümeyi Yakalama Özellikleri ve Değişik Beslenme Şekillerinin Büyümeye Etkileri
Sultan Kavuncuoğlu, Sertaç Hanedan, Nevin Hatipoğlu, Nuray Aktay-Ayaz, Sibel Öztürk, Haydar Öztürk
Kronik Böbrek Hastalığı Nedeni ile İzlenen Çocuklarda Kardiyak Fonksiyonlar ve Troponin T Düzeyleri
Figen Akalın, Tamer Ünver, Harika Alpay
Non Paraziter Dalak Kistleri
Ebru Yeşildağ, Haluk Emir, Gonca Topuzlu Tekant, Nüvit Sarımurat, Yunus Söylet, Sergülen Dervişoğlu, Osman Şenyüz
Peritoneal Malign Mezotelyoma
İsmail Reisli, Ümran Çalışkan, Hasan Koç, Saim Açıkgözoğlu, Mustafa Cihat Avunduk, Engin Günel
Çocukluk Çağı İnvajinasyon Etyolojisinde Ender Bir Neden: Tüberküloz Peritonit
Naci Öner, Ayper Somer, Işık Yalçın, Burak Tatlı, Ülker Öneş, Nermin Güler, Nuran Salman


ISSN: 1306-0015