Yıl: 2000 Cilt: 35 Sayı: 3

İçindekiler

Olgu Sunumu

Süt Çocukluğunda B12 Vitamini Eksikliği: Dört Olgu Sunumu
Nazan Sarper, Yüksel Yılmaz, Ömer Ceran, Meral İnalhan, Abdülkadir Bozaykut, Savaş İnan

Türkçesi Varken

Akraba Evlilikleri ve Kalıtsal Hastalıklar
Beyhan Tüysüz
Bir Üniversite Hastanesine Devam Eden Annelerde Tek Başına Anne Sütü Verme Süresine Etki Eden Faktörler
Müjgan Alikaş, Ethem Erginöz, Emel Taşdelen Gür, Zuhal Baltaş, Ahmet Arvas
Yüksek Riskli Yenidoğanların İşitsel Beyin Sapı Davranım Odyometrisi ve Uyarılmış Otoakustik Emisyon Testi ile Taranması
Hülya Bilgen, İpek Akman, Sezer Külekçi, Şengül Yüksel, Eren Özek, Ferda Akdaş
Kawasaki Sendromu
Özgür Kasapçopur, Dildar Bahar Beker, Salim Çalışkan, Gülhis Batmaz, Ahmet Çelebi, Yücel Taştan, Pınar Balgöz, Lale Sever, Nil Arısoy
Prematür Pubarş: 15 Olgunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Hüseyin Çaksen, Selim Kurtoğlu, Şaban Yüksel
Çocukluk Çağında Miyokardite Bağlı Geçici Tam Atriyoventriküler Blok
Ahmet Çelebi, Gülhis Batmaz, Dildar Bahar Beker, Gülay Ahunbay, Özdemir İlter
Multiple Konjenital Anomalileri Olan Bir Pendred Sendromu Olgusu
Dolunay Karaduman, Akile Sarıoğlu, İlknur Kılıç, Selim Kurtoğlu


ISSN: 1306-0015