Yıl: 2000 Cilt: 35 Sayı: 2

İçindekiler

Türkçesi Varken

Çocukluk çağı insan immün yetersizlik virüsü 1 HIV 1 infeksiyonu
Yıldız Camcıoğlu
Çölyak hastalığının değişen özellikleri; 20 yıllık deneyimimiz
Tufan Kutlu, Tülay Erkan, Fügen Çokuğraş, Süha Göksel, Gülen Doğusoy, Güngör T.Tümay
Mukopolisakkaridozlu hastalarda endokrin profil ve insüline benzer büyüme faktörü l ölçümü
Zehra Can, Güler Özer, Bilgin Yüksel, Neslihan Önenli Mungan
İstanbul un çeşitli ilçe ve belde belediyelerinde kullanılan şebeke sokak çeşmesi kuyu ve istasyon sularındaki florür düzeyleri
Sema Yalvaç, Ahmet Aydın
Çocukluk çağında enflamatuar barsak hastalığı
Tufan Kutlu, E. Mahir Gülcan, Fügen Çokuğraş, Tülay Erkan, Güngör T.Tümay
Eskişehir deki ilkokul çocuklarında atopik hastalıkların prevalansı ve etki eden faktörler
A. Kadir Koçak, Özcan Bor, Mehmet Akif Özdemir, Sultan Durmuş Aydoğdu
Kliniğimizde izlenen vezikoüreteral reflüsü olan çocukların retroskopik analizi
Aysun Karabay Bayazıt, Aytül Noyan, Ali Anarat
Erzurum da sokakta çalışan çocukların sosyo demografik özellikleri
Handan Alp, Behzat Özkan, Sevin Altınkaynak, Zerrin Orbak, Hakan Yiğit, Vildan Ertekin
Adolesan bir genç kızda AIDS: Hekimler için bir uyarı
Yıldız Camcıoğlu, Necla Akçakaya, Haluk Çokuğraş, Şükufe Diren, Birol Öztürk, Zayre Erturan


ISSN: 1306-0015