Yıl: 2000 Cilt: 35 Sayı: 1

İçindekiler

Derleme

Konjenital adrenal hiperplazili 75 olgumuzun değerlendirilmesi
Oya Ercan, Sezer Hatemi, Metin Yıldız

Türkçesi Varken

Hepatit B aşısının komplikasyonları
Tufan Kutlu, E. Mahir Gülcan, Güngör T.Tümay
İstanbul un çeşitli semtlerinde oturan çocuklarda kan kurşun düzeyleri ve bu düzeylere etki eden risk faktörleri
Şirin Göker, Ahmet Aydın
İndirekt hiperbilirübinemili yenidoğanlarda ABO RH vE subgrup Kell c e uyuşmazlıkları
Halit Özkaya, Arif Bahar, Alp Özkan, Ferhan Karademir, İsmail Göçmen, Ziya Mete
Akut romatizmal kardit tedavisinde kortikosteroid kullanımının kemik dansitesi üzerine etkisi
Gülay Ahunbay, Teoman Onat, Ahmet Çelebi
Yenidoğanlarda psödokolinesteraz aktivitesi ve genetik varyantların araştırılması
Sevtap Bakır, Ayça Törel Ergür
Sağlıklı süt çocuklarında asemptomatik bakteriüri
Şükrü Arslan, Ahmet Faik Öner, Hüseyin Çaksen, Mahmut Abuhandan, Avni Çelik, Hamza Bozkurt
Sivas il merkezinde kreş ve anaokullarında sekretuvar otitis media prevalansı
Perihan Özhan, Ömer Cevit, Gülden Kafalı, Dilara İçağasıoğlu, Fatoş Tanzer, Asım Gültekin
Kısa barsak sendromlu hastalarımız
Tülay Erkan, Tufan Kutlu, Fügen Çokuğraş, Sinan Celayir, Daver Yeker, Güngör T.Tümay


ISSN: 1306-0015