Yıl: 1999 Cilt: 34 Sayı: 4

İçindekiler

Olgu Sunumu

Kronik Üst Solunum Yolu Obstrüksiyonu Nedeniyle Oluşan Pulmoner Hipertansiyon ve Kor Pulmonale: Olgu Sunumu
Saadet Mercimek, Ahmet Çelebi, Beyhan Tüysüz, Ayten Erginel, Asım Cenani
Joubert Sendromu: Olgu Bildirimi
Erdinç Yalçın, Demet Yardımcı Ilıkkan, Özden Savaş, İhsan Kafadar, Pınar Balgöz

Türkçesi Varken

Hiperkalsemiye Yaklaşım ve Tedavi
Oya Ercan
Palpe Edilemeyen İnmemiş Testislerde Tanısal Yaklaşım
Bülent Erkurt, Selçuk Yücel, Ferruh Şimşek, Atıf Akdaş
Talasemi Majörlü Vakalarda Endokrin Komplikasyonların Değerlendirilmesi
Ekrem Güler, Türkan Patıroğlu, Hüseyin Çaksen, Mehmet Akif Özdemir, Selim Kurtoğlu, Mustafa Kendirci
Prematüre ve Yenidoğan Ünitemizde Takip Edilen Hastalar ve Saptanan Özellikleri
Ebru Büyükbeşe, Ayşe Sevim Gökalp, İsmail Pehlivan, Murat Elevli, Şükrü Hatun, Ayten Pamukçu Uyan
Üç Değerlikli Ferrik Demirin İki Farklı Dozda Kullanımının Çocukluk Çağı Demir Eksikliği Anemisindeki Etkinliği
Emin Ünüvar, Fatma Oğuz, Kamil Şahin, Müjgan Sıdal
Çocukluk Çağında Renal Biyopsi
Harika Alpay, Aylin Canpolat, Kadir Babaoğlu, Filiz Çizmecioğlu, Yasemen Kozok, Sevil Özçay
Nadir Bir Hiperamilazemi Nedeni; Makroamilazemi
Tufan Kutlu, Tülay Erkan, Fügen Çokuğraş, Nafiye Urgancı, Şevket Ballı, Güngör T.Tümay


ISSN: 1306-0015