Yıl: 1999 Cilt: 34 Sayı: 2

İçindekiler

Olgu Sunumu

İdiopatik Juvenil Osteoporoz: Olgu Sunumu
Saadet Mercimek, Beyhan Tüysüz, Ayşegül Bursalı, Savaş Üngür, Özdemir İlter
Listeria Monositogenez Menenjitli Bir Olgu Sunumu
Coşkun Çeltik, Betül Acunaş, Serap Karasalihoğlu, Murat Bi, Mesut Garipardıç
Abdominoskrotal Hidrosel: Bir Olgu Sunumu
Ayşenur Celayir, Sinan Celayir, Ali Ekşioğlu, Hüseyin Güvenç, Cenk Büyükünal

Türkçesi Varken

Akut Romatizmal Ateş Tanısında Karşılaşılan Zorluklar
Gülay Ahunbay, Ahmet Çelebi
Ön Fontanel Boyutları ve Kapanma Zamanı
Ali Ayata, Faruk Öktem, Hasan Çetin, Gülderen Özeren, Ahmet Rıfat Örmeci
Süt Çocuklarının Komplike Cilt Hemanjiomlarının Tedavisinde Lezyon İçi Kortikosteroid ve Kısa Dönem Oral Prednizolon Uygulaması
İrfan Kırıştıoğlu, Nizamettin Kılıç, Turgut Türkel, Arif Nuri Gürpınar, Hasan Doğruyol
0 1 Yaş Hidrosefalik Bebeklerin Ventrikülo Peritoneal Şant Operasyonlarında Sefalosporin Grubu Antibiyotiklerle Profilaksi
Saffet Tüzgen, Nurgeri Gazioğlu, Volkan Etuş, Recep Öztürk, Nejat Çıplak
Çocuklarda Amitraz Zehirlenmeleri 16 Vakanın Değerlendirilmesi
Hüseyin Per, Selim Kurtoğlu, Tamer Güneş, Mustafa Çalık, Hakan Gümüş


ISSN: 1306-0015