Yıl: 1999 Cilt: 34 Sayı: 1

İçindekiler

Türkçesi Varken

Konjenital Kalp Hastası Çocuklarda Genel Sağlık Problemleri
Gülhis Batmaz, Ahmet Çelebi
Yenidoğanda İntraventriküler Kanama
Mehmet Vural, Demet Yardımcı Ilıkkan, Yıldız Perk
Ateş ve Tedavisi: Hekimler Ne Biliyor Nasıl Davranıyorlar?
Yücel Taştan, Filiz Türkçü, Ethem Erginöz, Gülçin Yapıcı Ertürk, Müjgan Alikaş, Özdemir İlter, Ayşe Kaypmaz
İstanbul da Yaşayan Çocuk ve Adolesanlarda Anemi Prevalansı ve Anemilerin Morfolojik Dağılımı: Çocukların Yaş Cinsiyet ve Beslenme Durumu İle Anne Babaların Ekonomik ve Öğrenim Durumunun Anemi Prevalansı Üzerine Etkileri
Ece Çetin, Ahmet Aydın
Demir Eksikliği İle Beta Talasemi Taşıyıcılarının Ayırıcı Tanısında Rdw nin Değeri
Çetin Timur, Lamia Ulukutlu, Lebriz Yüksel Soycan, Günnur Ergeneman, İnci Yıldız
Otistik Bozuklukta Prenatal ve Perinatal Etkenler
Levent Kayaalp, Yücel Taştan, Türkay Demir, Demet Eralp Demir, Turan Ertan
İstanbul da Yaşayan Onüç Aydan Küçük Sağlıklı Çocuklarda Haemophilus İnfluenzae Tip B Doğal Bağışıklığı
Yücel Taştan, Müjgan Alikaş, Özdemir İlter, Ethem Erginöz, Ahmet Arvas, Derya Yüksel, Filiz Türkçü, Selim Badur
Yenidoğanlarda Fasiyal Antropometrik Değerler
M. Ali Malas, Ahmet Salbacak, Alper Aler, Hasan Çetin


ISSN: 1306-0015