Yıl: 1998 Cilt: 33 Sayı: 3

İçindekiler

Derleme

İ Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Acil Birimi nde İzlenen Zehirlenmelerin Değerlendirilmesi
Dolly Yafet Aji, Sabiha Keskin, Özdemir İlter

Olgu Sunumu

Prematür Menarş: İki Olgu Sunumu
Şaban Yüksel, Hüseyin Çaksen, Selim Kurtoğlu, Mustafa Kendirci, Ahmet Çiftçi

Türkçesi Varken

İmmünoglobulinler ve Klinik Uygulamadaki Yerleri
Zafer Başlar
Retikülositlerin M N Kan Grubu Antijenlerini Akım Sitometrisi İle İnceleyerek Kemik İliği Transplantasyonunda Erken Engrafmanın Gösterilmesi
Lebriz Yüksel Soycan, Suzanne T. Ildstad, Joseph Mırro Jr, William L Bıgbee
Annelerin Anne Sütü İle Beslenme Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları
Münevver Türkmen, Mehmet Satar, Aytuğ Atıcı, Gülseren Ağrıdağ, Nejat Narlı
Türkiye de Çocuk Zehirlenmeleri
Dolly Yafet Aji, Özdemir İlter
Nörofibromatozis Tip 1 de Klinik ve Nöroradyolojik Bulgular: 23 Olgu
Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Ahmet Akçay, Erdem Tonguç, Meral Özmen
Holoprosensefali Anomalili Üç Yenidoğan Olgusunun Klinik Radyolojik ve Postmortem Bulgularının Sunulması
Sultan Durmuş Aydoğdu, Ayten Yakut, Serap Işıksoy, Neslihan Tekin, Emine Dündar, Sevim Balcı
Spastik Diplejide Magnetik Rezonans Görüntüleme
Mine Çalışkan, Özenç Minareci, Nur Aydınlı, Serra Sencer, Meral Özmen


ISSN: 1306-0015