Yıl: 1998 Cilt: 33 Sayı: 1

İçindekiler

Olgu Sunumu

Tanatoforik Displazi Sendromu: Olgu Sunumu Maroteaux Lamy Robert Sendromu
Saadet Akarsu, A. Denizmen Aygün, Dursun Türkbay, Suat Karaarslan

Türkçesi Varken

Çocukluk Çağında Girişimsel Kalp Kateterizasyonu
Arda Saygılı, Jean-François Pıechaud, Jean Kachaner
Kolestazda Safra Asidlerinin Etki Mekanizmaları: Ursodeoksikolik Asidin Tedavideki Yeri
Tülay Erkan, Güngör T.Tümay
Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi nde 1993 1994 Yıllarında Doğan Bebeklerde Konjenital Malformasyon Sıklığı Dağılımı ve Risk Faktörlerinin Araştırılması
Fuat Soylu, A. Denizmen Aygün, Dursun Türkbay, Erdal Yılmaz, Kenan Kocabay, Hüseyin Güvenç
Yenidoğanın Sistemik Kandida Enfeksiyonlarının Tedavisinde Flukonazol Kullanımı
Hüseyin Çaksen, Ahmet Çiftçi, Selim Kurtoğlu, Mehmet Adnan Öztürk, Neşide Çetin, A. Fatih Kısaarslan, Vedat Çıkrıkçı
Preeklampsi ve Eklampsinin Bağımsız Olarak İntrauterin Gelişmeye Etkileri
Ayça Törel Ergür, Özkan Leylek, Asım Gültekin, Fatoş Tanzer
Gestasyonel Doğum Ağırlıkları Farklı Yenidoğanlarda Kord Kanı Plazma C Peptid Düzeyi
Mehmet Akın, Zekeriya Aktürk, Fulya Akın, Ömer Ceran, Feyza Yıldız, Aysu Say
Pendred Sendromu
Hüseyin Çaksen, Selim Kurtoğlu, Şaban Yüksel, Ahmet Çiftçi, Mustafa Kendirci
Jüvenil Episodik Artrit
Özgür Kasapçopur, Yücel Taştan, Tevfik Demir, Salim Çalışkan, Celalettin Koşan, Lale Sever, Nil Arısoy
Bir Moyamoya Olgusunda Modifiye Ensefalodüroarteriosinanjiozis Yöntemi ile Tedavi Girişimi
Nur Aydınlı, Talat Kırış, Meral Özmen, Mine Çalışkan, Faruk Ünal, Özenç Minareci, Erdem Tonguç


ISSN: 1306-0015