Yıl: 1997 Cilt: 32 Sayı: 4

İçindekiler

Olgu Sunumu

Schmidt Sendromlu Bir Olgu Sunumu
S. Şebnem Kılıç, Solmaz Çelebi, Ömer Tarım, Özgen Eralp

Türkçesi Varken

Pediyatrinin Tarihçesi
Teoman Onat, Asım Cenani
Çocuklarda Nitrik Oksit No Kullanımı
Hüseyin Çaksen, Selim Kurtoğlu, Ahmet Çiftçi
Çocukluk Çağı Hodgkin Hastalığında Uzun Dönemde Akciğer Fonksiyon Testleri
Bülent Özgür, İnci Yıldız, Haluk Çokuğraş, Lebriz Sağlamer, Hilmi Apak
Okült Spinal Disrafi ve Spinal Ultrason
Mine Çalışkan, Nur Aydınlı, Erdem Tonguç, Ayşen Uncuoğlu, Emin Ünüvar, Gülbin Gökçay, Meral Özmen
Mekonyum Aspirasyon Sendromu: Akciğer Grafisi Bulguları
Gökhan Pekindil, Feryal Kitapçıoğlu, Serap Karasalihoğlu, Betül Orhaner, H. Cahit Ulutuncel
Koanal Atreziler 5 Olgu Dolayısıyla
Hasan Doğruyol, Arif Nuri Gürpınar, Nizamettin Kılıç
Parsiyel Lipodistrofi ve Meningokokal Menenjit
Asuman Kıral, Fatma Kaya Narter, Fuat Gürkan, Oya Yücel, Serpil Yavrucu, Ahmet Özgüner


ISSN: 1306-0015