Yıl: 1997 Cilt: 32 Sayı: 3

İçindekiler

Derleme

Kayısı Çekirdeğine Bağlı Siyanid Zehirlenmesi 18 Olgunun İncelenmesi ve Yorum
M. Hakan Poyrazoğlu, Selim Kurtoğlu, Kürşad Aydın, Şaban Yüksel, Hasan Basri Üstünbaş

Olgu Sunumu

Sarkoidoz: Olgu Sunumu
Özgür Kasapçopur, Celalettin Koşan, Demet Yardımcı Ilıkkan, Yücel Taştan, Salim Çalışkan, Lale Sever, Nil Arısoy

Türkçesi Varken

İyot Eksikliği Sorununun Değerlendirilmesi ve Çözüm Yolları
Selim Kurtoğlu
Pediatrik Romatoloji Uygulamasında Laboratuar Verilerinin Kullanımı
Özgür Kasapçopur, Nil Arısoy
Mycoplasma Pneumoniae Seropozitifliğinin Saptanmasında Elısa Latex ve Soğuk Aglutinasyon Testlerinin Karşılaştırılması
Yaşar Cesur, Kazım Üzüm, Hüseyin Kılıç, Hüseyin Çaksen, Hasan Basri Üstünbaş
Doğumsal Brakiyal Pleksus Felçleri
Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Gönül Acar, Meral Özmen
Preterm Yenidoğanlarda Taze Donmuş Plazmanın Aşı Yanıtına Etkisi
Barbaros Ilıkkan, Mehmet Vural, Sibel Özbek, Yıldız Perk, Özdemir İlter
Çocuklarda Akut Viral Hepatitlerin Etyolojik Dağılımı
Akgün Yaman, S. Emre Alhan, Dinçer Yıldızdaş, Salih Çetiner, İsmail Hakkı Dündar, Necmi Aksaray, Pauline Aksungur
Bernard Soulier Sendromu
Ömer Cevit, Ayça Törel Ergür, Dilara İçağasıoğlu, Osman Yılmaz, İdris Sütçü, Asım Gültekin


ISSN: 1306-0015