Yıl: 1997 Cilt: 32 Sayı: 1

İçindekiler

Türkçesi Varken

Ateş II : Tedavi
Yücel Taştan
Yenidoğan Sepsisinde Plazma Tümör Nekroz F Aktörü Alfanın TNF 945; Rolü ve Prognozla İlişkisi
Yonca Nuhoğlu, Çağatay Nuhoğlu, Kutay Işık
Çocuk Yaş Grubu Poliklinik Hastalarında Oral Antibiyotik Tedavisine Hasta Uyumu
Akın İşcan, Aydın Ece, Ali Onağ, Can Balkan, İlknur Pınar
Talasemi Majörlü Hastalarda Kardiyak Fonksiyonların Ekokardiyografik Olarak Değerlendirilmesi
Sema Saltık, Kutay Işık, İrfan Levent Saltık, Hilmi Çiftçi
İlköğretim Çağı Çocuklarında Kalp Üfürümleri Prevalans Çalışması
Ahmet Koç, Mustafa Kösecik, Ali Ataş, Metin Kılınç
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Umbilikal Kateter Kullanımına Bağlı Sepsis Sıklığı
Barbaros Ilıkkan, Mehmet Vural, Müjde Arapoğlu, Sibel Özbek, Yıldız Perk, Özdemir İlter
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal Enfeksiyonlar II
Mehmet Satar, Aytuğ Atıcı, Münevver Türkmen, Nejat Narlı
İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozlu Olgularda Rastlanılan Komplikasyonların Retrospektif Değerlendirilmesi
Nüvit Sarımurat, Sinan Celayir, Nizamettin Kılıç, Mehmet Eliçevik, Ergun Erdoğan, Cenk Büyükünal, Daver Yeker
Guillain Barre Sendromu: Yirmibeş Olgunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Sefer Kumandaş, Kürşad Aydın, Mustafa Öztürk, Türkan Patıroğlu, Hasan Basri Üstünbaş
Derialtı Yağ Nekrozu Olan İki Bebekte Geçici Hipertrigliseridemi
Yücel Taştan, Fatma Kırcı, Halit Çam, Can Fıçıcıoğlu, Saadet Mercimek, Süha Göksel, Ahmet Aydın
Akut Dissemine Ensefalomiyelite Bağlı Geçici Nörojen Mesane
Nur Aydınlı, Ahmet Nayır, Mine Çalışkan, Ilmay Bilge, Sevinç Emre, Meral Özmen, Aydan Şirin


ISSN: 1306-0015