Yıl: 1996 Cilt: 31 Sayı: 4

İçindekiler

Olgu Sunumu

Konjenital Sifilis: Olgu Sunumu
Yücel Taştan, Ömer Nasıroğlu, Halit Çam, Gülçin Akgün, Nilgün Demirli, Özdemir İlter
Kısa Barsak Sendromlu Bir Olgu Sunumu
Sinan Celayir, Nüvit Sarımurat, Barbaros Ilıkkan, Nur Eray, Ebru Yeşildağ, Daver Yeker

Türkçesi Varken

Ateş I : Etyoloji ve Patogenez
Yücel Taştan
Özel Klinik Durumlarda Aşılama
Şebnem Ersoy, Bülent Özgür
Çocukluk Çağı Hiperlipidemileri
Ahmet Aydın, Erdal Adal
1 5 Yaşlarındaki Çocuklarda Haemophilus İnfluenzae Tip B Antikorları: Preliminer Çalışma
Nurdan Evliyaoğlu, Levent H. Yılmaz, Derya Ufuk Altıntaş, S. Emre Alhan, Ziya Yurdakul
Portal Hipertansiyonlu Olgularımızın Retrospektif Olarak İrdelenmesi
Tülay Erkan, Fügen Çokuğraş, Tufan Kutlu, Güngör T.Tümay, Nüvit Sarımurat, Osman Şenyüz, Gülşen Özbay
Steroide Duyarlı Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Uzun Standart ve Kısa Süreli Prednizolon Tedavisinin Karşılaştırılması
Aytül Noyan, Ali Anarat, Mithat Büyükçelik
Trombositopeni İle Seyreden Bir Tifo Vakası
Emin Özkaya, Yaşar Cesur, Gürbüz Akçay, Avni Çelik, Ercan Kırimi, Dursun Odabaş


ISSN: 1306-0015