Yıl: 1996 Cilt: 31 Sayı: 3

İçindekiler

Derleme

Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri: Son 10 Yılın Değerlendirilmesi
İ. Kurtuluş Hallaç, M. Hakan Poyrazoğlu, Kürşad Aydın, Selim Kurtoğlu, Hasan Basri Üstünbaş

Olgu Sunumu

Nefrojen Diabetes İnsipidus ile İntrakranial Kalsifikasyon Birlikteliği: Olgu Sunumu
A. Denizmen Aygün, Filiz Yaşar, Saadet Akarsu, Selami Kocaman, Kenan Kocabay

Türkçesi Varken

Kistik Fibroz
Ahmet Aydın, Erdal Adal
Yenidoğanda Ağrı ve Analjezi
Eren Özek, Gökhan Baysoy
Çocuklarda Dehidratasyonun Klinik ve Laboratuar Bulgularının Değerlendirilmesi
Ahmet Aydın, Erdal Adal
Çocuklarda Gastroözofajeal Reflü: 120 Olgunun 24 Saatlik Özofagus Ph Monitörizasyonu İle Değerlendirilmesi
İpek Ceyhan, Tufan Kutlu, Tülay Erkan, Fügen Çokuğraş, Güngör T.Tümay
Yenidoğan Ünitemizde Takip Edilen Hastalar ve Gözlenen Özellikleri
Ayça Törel Ergür, Sadi Türkay, Esra Baskın, Güngör Bayram, Ayşe Sevim Gökalp
Dekstrokardiye Dextropositio Cordis Yol Açan Polialveoler Konjenital Lober Amfizem
Ahmet Çelebi, Gülay Ahunbay, Teoman Onat, Ergun Erdoğan, Figen Aksoy
Femoral Aplazi Hipoplazi ve Dismorfik Yüz Sendromu
Mehmet İlter, Emin Ünüvar, Fatma Oğuz, Müjgan Sıdal


ISSN: 1306-0015