Yıl: 1996 Cilt: 31 Sayı: 2

İçindekiler

Olgu Sunumu

Kalsifiye Pilomatriksoma Olgu Sunumu
Yücel Taştan, Ömer Nasıroğlu, Ertuğrul H. Aydemir, Gültekin Kaner, Özdemir İlter

Türkçesi Varken

Trisomi 18 Edwards Sendromu
Beyhan Tüysüz, Ufuk Yanar, Bülent Özgür, Ayten Erginel, Asım Cenani
Ağır El Anomalili Bir Cornelia De Lange Sendromu Olgusu
Yaşar Cesur, Mehmet Bekerecioğlu, İ. Ethem Çövüt, Ruhan Özer, Dursun Odabaş
Sweet Sendromu
Özgür Kasapçopur, Lale Sever, Salim Çalışkan, Ramazan Kodakoğlu, Cem Mat, Gültekin Kaner, Nil Arısoy
Bir Yenidoğanda Florokinolon Artropatisi
Ayça Törel Ergür, Sadi Türkay, Fatoş Tanzer, Ayşe Sevim Gökalp
Çocukluk Çağı Çölyak Hastalığı Tanısında Antigliadin Antikorlarının Değeri
Tufan Kutlu, Fügen Çokuğraş, Tülay Erkan, İpek Ceyhan, Süha Göksel, Güngör T.Tümay
Ketokonazolun Sıçanlarda Tiroid Fonksiyonları Üzerindeki Etkileri
Hüseyin Çaksen, Ahmet Tutuş, Selim Kurtoğlu, Yüksel Okumuş, Figen Öztürk, Bekir Çoksevim
Doğal Karışık ve Yapay Beslenen Bebeklerde Plazma Serbest Karnitin Düzeyleri
Mete Akısü, Işıl Çoker, Nermin Tansuğ, Resmiye Oral, Nilgün Kültürsay, Afig Hüseyinov
Çocuklarda Böbrek İğne Biyopsisi: 60 Hastada Böbrek İğne Biyopsilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
Zübeyde Gündüz, Ruhan Düşünsel, M. Hakan Poyrazoğlu, Tahir E. Patıroğlu, Enver Hasanoğlu


ISSN: 1306-0015