Yıl: 1995 Cilt: 30 Sayı: 4

İçindekiler

Türkçesi Varken

Yenidoğanın Acil Kardiyolojik Problemlerine Yaklaşım
Mehmet Vural, Arda Saygılı, Yves Maingourd, Odile Kremp, Bernard Risbourg
Allerjik Çocuklarda Kronik Sinüzit
Mehtap Yazıcıoğlu, Işık Yalçın
Perinatal Asfiksili 92 Yenidoğanın Değerlendirilmesi
Gülden Kafalı, Tanfer Kunt, Mustafa Yıldırım
Manisa Çevresinde Annelerin Emzirme Alışkanlıkları
Akın İşcan, Nureddin Vurgun, Aydın Ece, Fatih Özcan, Suzan Çelik, Semih Tüfekçi
Çocukluk Çağı Tüberküloz Enfeksiyonunda T Lenfosit Alt Grupları
Müjgan Alikaş, Yıldız Söylemez, Haluk Çokuğraş, Necla Akçakaya
Febril Konvülsiyonlarda Klinik Özellikler ve Rekürrens Risk Faktörlerinin Prevalansı
Meltem Energin, Mukadder Ayşe Selimoğlu, Zerrin Orbak, Handan Alp, Cahit Karakelleoğlu
Duchenne Kas Distrofisi Dmd İçin Riskli Ailelerde Taşıyıcılığın Belirlenmesi ve Prenatal Tanı: 132 Aile ve 35 Gebeliğin Sonuçları
Hülya Kayserili, Deniz Polat, Nalan Gökgöz, Seher Başaran, Birsen Karaman, Betül Kırdar, Aslı Tolun, Kılıç Aydınlı, Ahi Yüksel, Selçuk Apak, Memnune Yüksel Apak


ISSN: 1306-0015