Yıl: 1995 Cilt: 30 Sayı: 3

İçindekiler

Olgu Sunumu

Diffüz Kutanöz Mastositozis Olgu Sunumu
Zeki Palalı, Yakup Canıtez, S. Şebnem Kılıç, Şahsene Tolunay

Türkçesi Varken

Febril Konvülziyonlar
Meral Özmen, Mine Çalışkan
Kanamalı Hastaya Tanısal Yaklaşım
İnci Yıldız
Ani Bebek Ölümü Sendromu
Yıldız Perk, Özdemir İlter
Yenidoğanda Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu ECMO
Aytuğ Atıcı, Mehmet Satar, Mithat Büyükçelik
Pediatrik Allojeneik Kemik İliği Transplantasyonu Olgularında Sitomegalovirüs Enfeksiyonu Profilaksisi ve Tedavisi
Cengiz Canpolat, Demet Başdemir
Neonatal Kandida Sepsisinde Flukonazol Kullanımı
Hülya Bilgen, Eren Özek, Deniz Ertem, Beyza Ener, Dilek Molbay, Volkan Korten
Yenidoğanda Nadir Bir Enterokolit Nedeni: İnek Sütü Entoleransı
Tufan Kutlu, Tülay Erkan, Fügen Çokuğraş, Süha Göksel, Güngör T.Tümay


ISSN: 1306-0015