Yıl: 1995 Cilt: 30 Sayı: 2

İçindekiler

Olgu Sunumu

Glikazid Diamicron Zehirlenmesi Ağır Nörolojik Hasar Gelişen Bir Olgunun Takdimi
Hüseyin Çaksen, Mustafa Kendirci, Ahmet Tutuş, Kazım Üzüm, Selim Kurtoğlu

Türkçesi Varken

Perinatal Obstrüktif Üropatiye Yaklaşım
Lale Sever
Çocukluk Çağı Obezitesi
Ahmet Aydın, Fahrettin Koca, Can Fıçıcıoğlu, Halit Çam, Şerare Mıkla
Şişman Çocuklarda Eritrosit Sedimentasyon Hızına Etki Eden Faktörlerin Araştırılması
Fahrettin Koca, Can Fıçıcıoğlu, Halit Çam, Şerare Mıkla, Ahmet Aydın
Gebelikte Sigara Kullanımının Fetusa Etkileri
Handan Alp, Mukadder Ayşe Selimoğlu, Sevinç Yaman, Meltem Energin, Sevin Altınkaynak, Zerrin Orbak
Sga Yenidoğanların Klinik Özellikleri
Fazilet Metin, Asuman Çoban, Raif Üçsel
Cerrahpaşa Çocuk Acil 94: Genel Değerlendirme
Sabiha Keskin, Dolly Yafet Aji, Fatma Akalp, Fatma Yurdakul, Meral Mert, Özdemir İlter
Sirengomyelisi Olan Bir Robinow Sendromu
Beyhan Tüysüz, Bülent Özgür, Ayten Erginel, Asım Cenani
Kolestazla Başvuran 2 Histiositoz Olgusu
Tülay Erkan, Tufan Kutlu, Fügen Çokuğraş, İpek Ceyhan, İnci Yıldız, Gülşen Özbay, Güngör T.Tümay
Bir Enfantil Hepatik Hemanjioendotelyoma Olgusu
Şerare Mıkla, Can Fıçıcıoğlu, Halit Çam, İhsan Kafadar, Gülşen Özbay, Ahmet Aydın


ISSN: 1306-0015