Yıl: 1995 Cilt: 30 Sayı: 1

İçindekiler

Türkçesi Varken

Kronik Böbrek Yetersizlikli Çocuklarda Aşıların Kullanımı
Ahmet Nayır
Yoğun Bakım Koşullarında İzlenen Prematüre Bebeklerde Nütrisyonel ve Metabolik Sorunlar
Nilgün Kültürsay, Mete Akısü, Hasan Tekgül, Ferah Genel
Yenidoğanlarda Transkraniyal Renkli Doppler Ultrasonografi
Hasan Tekgül, Refik Killi, Nilgün Kültürsay
0 6 Yaş Arası Türk Çocuklarında Biseps Triseps Subskapüler ve Suprailiak Deri Kıvrım Kalınlıkları ve Kol Çevresi Persantil Değerleri
Meliha Kırkıncıoğlu, Can Fıçıcıoğlu, Halit Çam, Şerare Mıkla, Ahmet Aydın, Nazif Bağrıaçık
Çukurova Bölgesindeki Ötiroidik Diffüz Guatırlı Çocuklarda Otoimmün Tiroidit Sıklığının Anti Tiroid Peroksidaz Antikorun Ölçümüyle Tespiti
Bilgin Yüksel, Güler Özer, Canan Ersöz, Özlem Hergüner, Ramazan Günaçar
Adana da İlkokul Çağındaki Çocuklarda Hemoglobinopati ve Beta Talassemi Sıklığı
Aytuğ Atıcı, Yurdanur Kılınç, Metin Kümi, Ülkü Yolcu
Bir Ailevi Hemofagositik Lenfohistiositozis Olgusu
Halit Çam, Can Fıçıcıoğlu, Ahmet Aydın, Nükhet Tüzüner, Yücel Taştan, Metin Aydoğan, Fahrettin Koca
Yenidoğan Döneminde Hematolojik Bulgularla Ortaya Çıkan Bir Fanconi Anemisi Olgusu
Gülden Kafalı, Hayri B. Toksoy, Asım Gültekin, İlhan Sezgin, Ersin Sekreter
Megaloblastik Anemi ve Proteinüri Imerslund Grâsbeck Sendromu
Hasan Uzpak, Ahmet Nayır, Harika Alpay, Işın Kılıçaslan, Süreyya Savaşan, Sevinç Emre, Aydan Şirin, Faik Tanman
Süt Çocuğunda Hemoperikardiyuma Yol Açan Künt Göğüs Travması: Bir Olgu Bildirimi
Ergün Çil, Işık Şenkaya, Mustafa Hacımustafaoğlu, Ahmet Tanrıtanır, David Saba


ISSN: 1306-0015