Yıl: 1994 Cilt: 29 Sayı: 3

İçindekiler

Olgu Sunumu

Joubert Sendromu
Dilşad Türdoğan-Sözüer, Zuhal Suyugül, Adnan Yüksel, Asım Cenani, Erdinç Yalçın

Türkçesi Varken

Çocukluk Çağında Üriner Sistem Taş Hastalığından Korunma
Ahmet Nayır
Yenidoğan Konvülsiyonlu Olgularımız
Raif Üçsel, Asuman Çoban, Fazilet Metin, Nalan Karabıyık, Reha Rodopman, Meral Özmen, Gül Yücer, Gülay Can
Prematürelerde Retinopati Taraması
Yıldız Perk, Velittin Oğuz, Murat Karaçorlu, Barbaros Ilıkkan, Nüvit Altınkaya, Özdemir İlter
Bronşial Astma ve Diğer Atopik Olgularda Kan Lipidleri
Mahmut Çoker, Esen Demir, Remziye Tanaç, Ece Özdoğru
Çocukluk Çağı Üriner Sistem Enfeksiyonunda P Fimbrialı Escherichia Coli Sıklığının Araştırılması
Beyhan Tüysüz, Salim Çalışkan, Figen Akalın, Ömer Nasıroğlu, Lale Sever, Nil Arısoy
Üriner Sistem Enfeksiyonlu Çocuklarda Trimethoprim Sulfamethoxazole Amoxicillin Clavulanat ve Cefaclor Tedavi Sonuçlarının Karşılaştırılması
Fatma Oğuz, Müjgan Sıdal, Betigül Ongen, Zeynep Altınel
D Hipervitaminozuna Bağlı Olarak Gelişen Hiperkalsemi ve Nefrokalsinoz
Aysel Kıyak, Ahmet Nayır, Ilmay Bilge, Aydan Şirin, Sevinç Emre, Alev Kadıoğlu, Faik Tanman
D Hipervitaminozu ve Peritoneal Diyaliz
Salim Çalışkan, Fatma Kırcı, Lale Sever, Nil Arısoy
Bir Mezoblastik Nefroma Olgusu
Ahmet Nayır, Sevinç Emre, Aydan Şirin, Faik Tanman, Veli Uysal
Üst Havayolu Tıkanıklığı Bulguları ile Ortaya Çıkan Sistemik Başlangıçlı Bir Jra Olgusu
Serpil Uğur Baysal, Aygün Dindar, Ayper Somer, Aytaç Saraçaydın, Nedret Uzel


ISSN: 1306-0015