Yıl: 1994 Cilt: 29 Sayı: 2

İçindekiler

Olgu Sunumu

Dev Hücreli Granülomun Eşlik Ettiği Bir Noonan Sendromu Olgusu
Birsen Uçar, Ayşenur Ökten, Hilal Mocan, Cengiz Erçin

Türkçesi Varken

Boy Kısalıkları ve Büyüme Hormonu Yetersizliği
Sezer Matemi
Pediatrik Davranış Nörolojisi
Barış Korkmaz
Yenidoğan Döneminde Patent Duktus Arteriozus
Eren Özek, Hülya Bilgen, İrfan Levent Saltık
Sağlıklı Çocuklarda İç Kantal Dış Kantal ve İnterpupiller Mesafe Ölçümleri
Zuhal Suyugül, Beyhan Tüysüz, Ayşın Kartal, Ayten Erginel, Asım Cenani
Akut A ve B Hepatitinde Humoral ve Hücresel İmmün Sisteme Ait Çeşitli Parametrelerdeki Değişiklikler
Yusuf İ. Ayhan, Fügen Çokuğraş, Güngör T.Tümay
Çocukluk Çağı Kronik B Hepatitlerinde Humoral ve Hücresel İmmünite Solübl İnterlökin 2 Reseptör Düzeyleri
Fügen Çokuğraş, Güngör T.Tümay, Tufan Kutlu, Tülay Erkan, Münire Hacıbekiroğlu, Gülşen Özbay, Necla Akçakaya, Şükran Yalçındağ
Sivas Yöresinde Preterm Bebeklerde Peri İntraventriküler Kanama
Hayri B. Toksoy, Orhan Solak, Ayşe Sevim Gökalp, Gülden Kafalı, Hulusi Eğilmez
Ailevi Homozigot Hiperkolesterolemili İki Olgu ve Tedavide Plazma Değişimi Yönteminin Uygulanması
Bilgin Yüksel, Mustafa Karademir, Mustafa Yılmaz, Güler Özer, Mustafa Koçak, Abdullah Canatar
Bir Aglossi Adaktili Sendromu Olgusu Anal Darlıkla Birlikte
Gülden Kafalı, Fatoş Tanzer, İlhan Sezgin
Atnalı Böbrek Anomalisi ile Birlikte Rastlanan Diğer Bulgular
Firdevs Baş, Harika Alpay, Ahmet Nayır, Sevinç Emre, Aydan Şirin, Alev Kadıoğlu, Faik Tanman
Bir Alveoler Mikrolitiazis Olgusu
Haluk Çokuğraş, Yıldız Söylemez, Necla Akçakaya, Kudret Kulak, Büğe Öz


ISSN: 1306-0015