Yıl: 1994 Cilt: 29 Sayı: 1

İçindekiler

Türkçesi Varken

Lenfadenopatili Hastaya Yaklaşım
İnci Yıldız
Çocuklarda Parenteral Beslenme
Halit Çam, Ahmet Aydın, Can Fıçıcıoğlu
Enürezis Nokturna Tedavisinde Kullanılan İlaçların Etkinlik ve Güvenilirlikleri
Ahmet Nayır
Üç Oniki Yaş Grubu Çocuklar Üzerine Televizyonun Etkileri ve Ailelerin Televizyon Hakkında Düşünceleri
Zafer Kurugöl, Ayşe Yenigün, Nesrin Kusin, Tuğrul Özgür
İzmir de Anne Sütü Epidemiyolojisi
Zafer Kurugöl, Nesrin Kusin, Ayşe Yenigün, Tuğrul Özgür
Sosyo Ekonomik Ve Sosyo Kültürel Durumun Anne ve Yenidoğan Bebeğinde Demir Parametrelerine Etkisi
Handan Alp, Sevin Altınkaynak, Sevinç Yaman, Abdülrezzak Bastem, Duygu Arıkan
Riskli Yenidoğanlarda İşitsel Beyin Sapı Cevabı ile İşitme Taraması
Eren Özek, Deniz Ertem, Sezer Özbayır, Ferda Akdaş, Nevma Madanoğlu
Asfiktik Yenidoğanlarda Adrenal Hemoraji Ve Ultrasonografinin Önemi
İsmail İşlek, Şükrü Küçüködük, Hüseyin Akan, Murat Aydın, Cengiz Dilber, Nuran Gürses
Protein Enerji Malnütrisyonunda Serum Igf 1 Düzeyinin İncelenmesi
Beyhan Tüysüz, Müjgan Deniz, Sezer Hatemi
Çocukluk Çağı Solid Tümörlerinde Serum Laktik Dehidrogenaz ve İzoenzim Değerleri İle İlgili Preliminer Bir Çalışma
Tülay Erkan, İnci Yıldız, Salih Cengiz
Erişkinler ve Çocukların Spot İdrarlarında Kreatinin ile Düzeltilmiş Primer Sülfatsız Safra Asitlerinin Enzimatik Fluorimetrik Yöntem ile Tayini
Tülay Aydın, Nevzat Baban, Ahmet Aydın, Salih Cengiz, Halit Çam, Can Fıçıcıoğlu, Gülsev Kavunoğlu
Bir Türk Çocuğunda Kabuki Make Up Niikawa Kuroki Sendromu
Ayten Erginel, Beyhan Tüysüz, Ayşın Kartal, Nursel Elçioğlu, Asım Cenani
Nadir Bir Sistemik Hipertansiyon Nedeni: Portal Hipertansiyon
Mustafa Bak, Ahmet Memiş, Alphan Cura
Ekstrakorporeal Şok Dalgası ile Litotripsi Sonucu Böbrek Yetersizliği
Ahmet Nayır, Bülent Kara, Haluk Ander, Sevinç Emre, Aydan Şirin, Faik Tanman


ISSN: 1306-0015