Yıl: 1993 Cilt: 28 Sayı: 4

İçindekiler

Türkçesi Varken

Çocukluk Çağında Gastroözofageal Reflü
Fügen Çokuğraş
Transkranial Doppler Ultrasonografinin Yenidoğan Döneminde Klinik Kullanımı
Eren Özek, Deniz Ertem, Tolga F. Köroğlu
Diabetik Ketoasidoz
Can Fıçıcıoğlu, Ahmet Aydın, Halit Çam
Modifiye BFM Protokolları ile Çocuklarda Akut Lenf Oblastik Lösemi Tedavisi
Lebriz Sağlamer, Lamia Ulukutlu, İnci Yıldız
Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B Hepatit C Enfeksiyonu ve Hepatit B Aşı Uygulaması
Mustafa Bak, Nejat Aksu, Caner Kabasakal, Alphan Cura
Rotavirus Gastroenteriti
Şenay Kükner, Esin Koç, Namdar Uluşahin, Fevzi Tuna
Tip I Diabette Serum ve İdrar Çinko Magnezyum ve Bakır Düzeyleri
Halit Çam, Müjgan Alikaş, Can Fıçıcıoğlu, Ahmet Aydın, Ö. Güzel
Antiepileptik Kullanan Çocuklarda Tiroid Hormon Düzeyleri
Nuran Gürses, Feyzullah Çetinkaya, Murat Aydın, Serap Uysal, Nurten Çalışkan
Hiperbilirubinemik Yenidoğan Bebeklerde Doğum Ağırlığı Gestasyonel ve Postnatal Yaşların Total Bilirubin Bağlama Kapasitesi Üzerine Olan Etkileri
Aytuğ Atıcı, Mehmet Satar, Remzi Oktay
Bir Lesch Nyhan Sendromu Olgusu
Hayri B. Toksoy, Fatoş Tanzer, Dilara İçağasıoğlu, Gülden Kafalı, Ayça Törel Ergür


ISSN: 1306-0015