Yıl: 1993 Cilt: 28 Sayı: 3

İçindekiler

Olgu Sunumu

Corpus Callosum Agenezisi Olan Bir Fibrodysplasia Ossificans Progressiva Olgusu
Beyhan Tüysüz, Fatma Kırcı, Ayten Erginel, Kenan Püşüroğlu, Yücel Taştan, Zuhal Suyugül, Tuncay Centel, Asım Cenani

Türkçesi Varken

Çocukluk Çağı Anemilerinde Tanı
İnci Yıldız
Prematürelerde Posthemorajik Hidrosefali Gelişimi ve Tedavisi
Eren Özek, M. Memet Özek
İdyopatik Nefrotik Sendromda Düşük Doz Prednisolon İle Relaps Tedavisi
Lale Sever, Salim Çalışkan, Hilmi Apak, Nil Arısoy
Viral Hepatitlerin Tanı ve Prognozunda Serum Mukoprotein ve Hdl Kolesterolün Önemi
Cahit Karakelleoğlu, Ayhan Gazi Kalaycı, Erdal Yılmaz, Recep Akdağ, Naci Ceviz
Doğumdan 1 Yaşına Kadar Anne Sütü veya Formula ile Beslenen Bebeklerde Total Kolesterol Hdl C ve Ldl C Değerlerinin Karşılaştırılması
Sibel Özbek, Fügen Çokuğraş, Güngör T.Tümay
Türkiye nin Bir Kırsal Bölgesinde Genç Annelerde Emzirme Alışkanlıkları
Ufuk Beyazova, Beyhan Tüysüz, Doğan Benli
Yenidoğan Bebeklerde Gestasyon Yaşı ve Cinsiyetin Kolesterol Lipid Metabolizması Üzerine Etkisi
Fügen Çokuğraş, Sibel Özbek, Güngör T.Tümay
Yenidoğanda Transkutan Bilirubinometrinin Klinik Yararlılığı
Nilgün Kültürsay, Necil Küçükçüler, İlhan Kavas, Yeşim Aydınok
Son Üç Yıldaki Balon Atrial Septostomi Uygulamaları ve Sonuçlarımız
Ümrah Aydoğan, Aygün Dindar, Talat Cantez, Bahriye Tanman, Türkan Ertuğrul, Rukiye Eker Eker Ömeroğlu, Ümit Şen
Streptokoksik Farenjit Tanısında Çabuk Tanı Testlerinin Maliyet Etkinlik Değeri
Haluk Vahaboğlu, Lütfiye Mülazımoğlu, Senay Dodanlı, İpek Yıldırım, Vildan Avkan, Banu Taser, İsmail Peker


ISSN: 1306-0015