Yıl: 1993 Cilt: 28 Sayı: 2

İçindekiler

Türkçesi Varken

Zehirlenmeler
Dolly Yafet Aji
Tethered Kord
Mine Çalışkan, Meral Özmen, Selçuk Apak
Henoch Schönlein Purpuralı Çocuklarda Klinik Bulgular ve Akut Faz Reaktanları İlişkisi
Figen Akalın, Salim Çalışkan, Lale Sever, Cem Mat, Nükhet Tüzüner, Oya Oğuz, Huri Özdoğan, Nil Arısoy
Anne ve Bebeğinde Demir Parametreleri ve Beslenmenin Bu Parametrelere Etkisi
Sevin Altınkaynak, Abdülrezzak Bastem, Handan Alp, Haydar Ali Taşdemir, Leyla Yıldız
Okul Çağındaki Çocuklarda Semptomatik ve Asemptomatik Bakteriüri Sıklığı
Gülden Kafalı, Hayri B. Toksoy, Dilara İçağasıoğlu, Asım Gültekin
Beta Laktam Antibiyotik Penisilin Allerjisi
Zafer Arslan, Olcay Evliyaoğlu, Ahmet Yurdakul
Reye Sendromu: Aşıdan Sonra Aspirin Kullanımı Predispozan Bir Faktör Olabilir mi?
Davut Albayrak, İsmail İşlek, Murat Yeni, Nurhan Turhan, Nuran Gürses
Ultrasonografi İle İntrauterin Dönemde Tanısı Konulan Pelvikalisyel Dilatasyonların Postnatal Hayatta İzlenmesi
Elif Erim, Ahmet Nayır, Harika Alpay, Güner Karatekin


ISSN: 1306-0015