Yıl: 1993 Cilt: 28 Sayı: 1

İçindekiler

Türkçesi Varken

Prematüre Beslenmesinde Ana Noktalar
Özdemir İlter
Çocuklarda Sıvı ve Elektrolit Tedavisinde Temel İlkeler Iıı Yenidoğan ın Sıvı Elektrolit Metabolizması ve Tedavisi
Halit Çam, Ahmet Aydın
Meningokok Sepsisinde Fizyopatoloji ve Tedavi
Beyhan Tüysüz, İhsan Özlü
Anne Sütü İle Beslenmeyi Etkileyen Faktörler: Eğitimle Yalnız Anne Sütü Verme Süresinin Uzatılması
Nilgün Kültürsay, Arifiye Şen, Zafer Kurugöl, Ayşe Yenigün
Yenidoğan Bebeklerin Lenfosit Yüzdeleri T Lenfosit Subgrupları Ve C4 C8 Oranlarının Çeşitli Yaş Grupları İle Karşılaştırılması
Erol Erduran, Ayşenur Ökten, Hilal Mocan, Yusuf Gedik, Birsen Uçar
Akut İdiopatik Trombositopenik Purpura: 62 Olgunun Retrospektif İncelenmesi
Handan Alp, Sevin Altınkaynak, Meltem Energin, Naci Ceviz, Ayhan Gazi Kalaycı
Kronik Böbrek Yetersizliği Olgularında Büyüme Hormonu Salgısının ve İnsüline Benzer Büyüme Faktörü Düzeyinin Araştırılması
Altay Gezer
Akselere Fazda Bir Chediak Higashi Sendromu
Ayça Vitrinel, Aydoğan Albayrak, Buket Erer, Doğan Çorbacıoğlu
Mycoplasma Pneumomae nin Neden Olduğu Alt Solunum Yolları İnfeksiyonları: Dört Vakanın Takdimi
Feyzullah Çetinkaya, Ayhan Göçmen, Şemsettin Ustaçelebi
Horner Sendromu Bulgularıyla Gelen Bir Segmental Nörofibromatozis
Fatma Oğuz, Zeynep Altınel, Mine Çalışkan, Müjgan Sıdal, Gülay Alper, M. Memet Özek, Aydın Sav
Prematüre İki Olguda Candida Albicans Sepsisinin Amfoterisin B İle Tedavisi
Eren Özek, Deniz Ertem, Müjdat M. Başaran
Ağızdan Beslenmemiş Çok Düşük Doğum Tartılı Prematür Bebeklerde Nekrotizan Enterokolit ve İntestinal Perforasyon
Halit Çam, Yücel Atakent
Gm2 Gangliosidoz 0 Variantı Sandhoff Hastalığı ve Talamik Hiperdansite
Mine Çalışkan, Selçuk Apak, Michael Beck, Meral Özmen
Çocukluk Çağında Nadir Bir Nefrokalsinoz Nedeni: Oksalozis
Ayşegül Ünüvar, Ahmet Nayır, Harika Alpay, Veli Uysal, Sevinç Emre, Aydan Şirin, Faik Tanman, Olcay Çubukçu


ISSN: 1306-0015