Yıl: 1992 Cilt: 27 Sayı: 1

İçindekiler

Türkçesi Varken

Aşılamanın Temel Prensipleri
Şükran Yalçındağ
Çocuklarda Sıvı Ve Elektrolit Tedavisinin Temel İlkeleri I Temel Bilgiler
Ahmet Aydın
Ankara İli 8707 İlkokul 1 Sınıf Öğrencisinde Boy Kısalığı Prevelansı Ve Etiyolojik Faktörleri
Yıldız Atalar, Ufuk Beyazova, Nilay Ülkü, Gülten Ünal, Meral Oganbilen, Nuri Çakır, Metin Arslan
Yenidoğan Döneminde Salmonella Typhimurium Enfeksiyonu
Nilgün Köksal, İbrahim Ildırım, Yakup Canıtez, Osman Dönmez
Meningokok Hastalıklarının Epidemiyolojisi: 140 Hastalık Bir Çalışma
Beyhan Tüysüz, İhsan Özlü, Ayten Erginel
İstanbul da Çocuklarda Hiperkalsiüri Taraması
Salim Çalışkan, Tülay Erkan, Lale Sever, Nil Arısoy
Çocuklardaki Akut Başlangıçlı Öksürüklerin Tedavisinde Öksürük Kesicilerin Kullanımı
Özgür Kasapçopur, Abdullah Ceylan, Hüseyin İngöl, Adil Sarp, Necdet Sungurtekin
Preterm Yenidoğanlarda Kraniyal Ultrasonografik Veriler
Yıldız Perk, Emel Taşdelen Gür, Ahmet Arvas, Nazmi Ataoğlu, Barbaros Ilıkkan, Nüvit Altınkaya, Leyla Alpaslan, Özdemir İlter
Ailesel Hiperkolesterolemi
Halit Çam, Ahmet Aydın, Makbule Haktan, Can Fıçıcıoğlu
Amanita Phalloides Zehirlenmesinde Hemoperftizyon
Dolly Yafet Aji, Salim Çalışkan, Ahmet Nayır, Afife Mat, Billur Can, Zeynel Yaşar, Hülya Özşahin, Fügen Çokuğraş, Lale Sever
Hepatitis B ve Delta Virus Enfeksiyonu ve Membranoproliferatif Glomerulonefrit
Salim Çalışkan, Fügen Çokuğraş, Lale Sever, Ayşe Eroğlu, Gülşen Özbay, Güngör T.Tümay, Nil Arısoy
Bir Sol Atriyal Miksoma Olgusu
Gülay Ahunbay, Teoman Onat, Ayşe Sarıoğlu, Tayyar Sarıoğlu, Adnan Yüksel


ISSN: 1306-0015