TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark


A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü

Hayvansal Üretim

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Acta Medica Anatolia

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Alınteri Zirai Bilimler Dergisi / Alınteri Journal of Agricultural Science

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi - Studien zur deutschen Sprache und Literatur

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Anadolu Araştırmaları

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi / Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

ANADOLU TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Archives of Medical Investigation

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

ART-SANAT

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Dergisi / Journal of Atatürk

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk İletişim Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi / Journal Of Fine Arts

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi / The Eurasion Journal of Medicine

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Agriculture

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Avrasya Terim Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Avrasya İncelemeleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Avrupa Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Bankacılar Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi / Journal of Physical Education and Sport Sciences

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Bitki Koruma Bülteni

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Bilgi Ve Belge Araştırmaları

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Cankaya University Journal of Arts and Sciences

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Cankaya University Journal of Law

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Cankaya University Journal of Science and Engineering

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Cell Membranes and Free Radical Research

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Cerrahpaşa Tıp Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Chimica Acta Turcica

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Coğrafya Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Cumhuriyet Dental Journal

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Cumhuriyet Tıp Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Derim Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Dilbilim

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Doğu Coğrafya Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Education and Philosophy of Physics

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ege Eğitim Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Eğitim Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Eğitim Yönetimi ve Liderliği Araştırmaları (EYLA)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İnsanbilim Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Eurasian Journal of Forest Science

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Gaziantep Medical Journal

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi / Journal of Institute of Fine Arts

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Hukuk Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

IFSAM

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İlmî Araştırmalar : Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Inonu University Journal of Educational Sciences Institute

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Academic Research in Education

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Emerging and Transition Economies

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

IUFS Journal of Biology

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi / Journal of Economics and Administrative Sciences

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İktisat Fakültesi Mecmuası

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İslam Tetkikleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Istanbul University - Journal of Electrical & Electronics Engineering

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul University Science Faculty The Journal Of Mathematics, Physics and Astronomy

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Yerbilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İ.Ü.Çeviribilim Dergisi (IU Journal of Translation Studies)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İ.Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Athletic Performance and Nutrition

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Balkan Libraries Union

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Experimental and Clinical Medicine

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Faculty Pharmacy of Istanbul University

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Military and Information Science

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Rehabilitation and Health on Disability

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Sport and Social Sciences

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

KADANS - Mersin Üniversitesi Akademik Müzik Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kadın Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Konservatoryum

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

LITERA

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Marmara Coğrafya Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Marmara Dental Journal

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Marmara İletişim Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Marmara Medical Journal

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Marmara Pharmaceutical Journal

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Marmara Türk-Alman Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Marmara'nın Sesi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Mavi Atlas

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Medical Genetics

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Medical Network GORM

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Medical Network Kardiyoloji

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Medical Network Oftalmoloji

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Mediterráneo/Mediterraneo

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Mülkiye Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Milli Eğitim Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ormancılık Araştırma Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Öneri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Psikoloji Çalışmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Research on (Massive) Open Online Courses / R(M)OOCS

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sakarya University Journal of Education

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sanat - Tasarım Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sanat Tarihi Yıllığı

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sanat ve Tasarım Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

SDU International Journal of Educational Studies

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

SDÜ Arte - Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Siyasal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyoloji Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyoloji Konferansları

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Spor Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Şarkiyat Mecmuası

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Tarım Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Tekstil ve Mühendis

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Turkish Journal of Arts and Social Sciences

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Turkish Journal of Music Research

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

TÜBAV Bilim Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Turizmoloji Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türk İktisat Tarihi Yıllığı

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türk Onkoloji Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türk Pediatri Arşivi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türk Tarih Eğitimi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türkiyat Mecmuası

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türkiye Entomoloji Bülteni

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Tarih Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türkiye Entomoloji Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Verimlilik Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt