Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

333.454 160.435

Trakya Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Dergisi (Trakya EFD), 2011 yılında yayın hayatına başlamış hakemli bir dergidir. Dergi yılda iki kez (Ocak-Temmuz) yayınlanır.Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim teorileri ve pratiklerine katkıda bulunmayı amaçlayan, ulusal düzeyde bilimsel niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelere yer vermektedir.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nde makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanabilir. Derginin tüm sayılarına online Arşiv alanından ulaşılabilir.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı - 2015 Cilt-5 Sayı-1), Sosyal Bilimler Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve Araştırmax tarafından indekslenmektedir. 

USOS2016'da yer alan araştırmalar kapsayan özel sayı dergimizce çıkarılacaktır.

 


Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.