Cilt 7, Sayı 1 (2017)

Cilt 7, Sayı 1 (2017)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Makaleler

İngilizce Konuşma Sınavından Elde Edilen Verilerin Güvenirliğinin Genellenebilirlik Kuramı İle Belirlenmesi PDF
Emre GÜVENDİR, Meltem ACAR GÜVENDİR
Eğitimde Neoliberal Yerelleşme ve Eleştirisi PDF
Yunus Emre ÖMÜR
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar ve Bunlara Getirdikleri Çözüm Önerileri PDF
Senem GÖNENÇ, Mehmet AÇIKALIN
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlığına Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi (Trakya Üniversitesi Örneği) PDF
Ali BİÇER, Zülfiye Gül ERCAN
Dijital Öykü Temelli Değerler Eğitimi Materyallerinin Öğrencilerin Değer Kazanımına Etkisi PDF
Süleyman Eren YÜRÜK, Bünyamin ATICI
12.Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Tercihlerinde Etkili Olduğu Düşünülen Faktörlerin İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Ölçeklenmesi PDF
Duygu ANIL, Melike ÖZER, Begüm ÖZTEMÜR
Nomophobia Prevalence among Pre-service Teachers: A case of Trakya University PDF
Deniz Mertkan GEZGİN, Evren ŞUMUER, Okan ARSLAN, Soner YILDIRIM
Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği Öğretmen Formunun Uyarlama Çalışması PDF
Emine AHMETOĞLU, İbrahim Hakkı ACAR, Neriman ARAL
Prevalence and Comorbidity of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and Social Anxiety Disorder Among Teacher Candidate University Students PDF
Emine AHMETOĞLU, Vahdet GÖRMEZ, Murat COŞKUN, Mücahit ÖZTÜRK, Muhlise COŞKUN ÖGEYİK
Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ailelerin Umut Düzeylerinin Başa Çıkma Yeterliği ve Yılmazlık Açısından İncelenmesi PDF
Galibiye ÇETREZ İŞCAN, Asude MALKOÇ
Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Yeterlik Algılarının İncelenmesi PDF
Osman SABANCI, Kubilay YAZICI
Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenme Ortamlarının Yapılandırmacı Özellikler Açısından Değerlendirilmesi: Öğrenci Algıları PDF
Şahin DÜNDAR, Yücel KABAPINAR, Levent DENİZ
Üniversitelerde Öğretim Elemanı Kaynaklı İletişim Sorunları PDF
Mehmet Fatih KAYA, Damla SUNGURTEKİN, Süleyman DENİZ
Okul Yöneticilerinin Yılmazlık Düzeyi ve Denetim Odağı ile İlişkisi PDF
Nuriye KARABULUT, Ali BALCI
Kamu Ortaöğretim Okulu Müdürlerinin Hukuksal Yetkilerini Kullanımına İlişkin Görüşleri PDF
Yağmur KOÇ
İlkokul Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Çatışma Çözme Becerilerinin Gelişiminin İncelenmesi PDF
Ömür GÜRDOĞAN BAYIR, Mehmet GÜLTEKİN
Özel Yetenekli Öğrencilerin FeTeMM’in Mühendisliği Hakkındaki İmajları PDF
Zeynep KOYUNLU ÜNLÜ, İlbilge DÖKME


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.

 

 

Trakya Üniversitesi