Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 3 Sayı: 2 2007 Biyoloji Öğretim Programındaki Ölçme ve Değerlendirme Anlayışının Ortaöğretim Ders Kitaplarına Yansımasının Değerlendirilmesi Öz   PDF
Sevda Çetin, Mustafa Çakır
 
Cilt: 5 Sayı: 2 60-66 Aylık Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Anne Empati Beceri Düzeyi Açısından İncelenmesi Öz   PDF
Gülay TEMİZ
 
Cilt: 2 Sayı: 2 7. Sınıf Vücudumuzdaki Sistemler Ünitesinde Animasyon Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Öz   PDF   PDF
İkramettin Daşdemir, Mustafa Uzoğlu, Ekrem Cengiz
 
Cilt 6, Sayı 1 (2016) Aday Sınıf Öğretmenlerinin Akademik Öz-Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Öz   PDF
Özcan PALAVAN, Davut AÇAR
 
Cilt 6, Sayı 2 (2016) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Matematik Sorularının MATH Taksonomisine Göre Analizi Öz   PDF
Feyza ALİUSTAOĞLU, Abdulkadir TUNA
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Akademisyenlerin Genel Öz-Yeterlik İnançları: AİBÜ Eğitim Fakültesi Örneği Öz   PDF
İbrahim Uysal
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Bilim ve Sözde-Bilim Ayrımı İçin Bir Ölçek Uyarlama Çalışması Öz   PDF
Ezgi Kirman Çetinkaya, Canan Laçin Şimşek, Hüseyin Çalışkan
 
Cilt 6, Sayı 2 (2016) Bilimsel Araştırma Bir Soru İle Başlar; Süt Etkinliği Öz   PDF
Nilgün YENİCE, Barış ÖZDEN
 
Cilt: 4 Sayı: 2 Bilişüstü Farkındalık ve Geliştirilmesi Öz   PDF
Ebru Selçioğlu DEMİRSÖZ
 
Cilt: 4 Sayı: 1 Bir Değişim Hikâyesi: Eğitim Denetmenlerine İlişkin Metaforik Algılar Öz   PDF
Hasan Basri Memduhoğlu, Muhammed Mehmet Mazlum
 
Cilt 6, Sayı 2 (2016) Bulut Tabanlı Bir Ders Yönetim Sistemi Yazılımının Geliştirilmesine Dayalı Olarak Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin Teknoloji Kabullerinin İncelenmesi Öz   PDF
Hakan GÜLDAL, Yılmaz KILIÇASLAN, Cem ÇUHADAR
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Çevre Sorunları Başarı Testinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Ezgi Güven
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Çocuk ve Ergenlerde Bilgisayar ve İnternet Kullanımının Gelişimsel Sonuçları Öz   PDF
Yavuz Akbulut
 
Cilt: 5 Sayı: 2 Daimi Bilim Öğrenme Motivasyonu Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Öz   PDF
Duygu ERDOĞAN, Mustafa ÇAKIR
 
Cilt 6, Sayı 1 (2016) Dijital Dünyanın Yeni Gerçeği: Troller Öz   PDF
Barış MERCİMEK, Nihal DULKADİR YAMAN, Aydın KELEK, Hatice Ferhan ODABAŞI
 
Cilt 6, Sayı 2 (2016) Dil Öğrenim Sürecinde Almanca Öğretmen Adaylarının Kaygı Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma Öz   PDF
Didem YILMAZ, Sevinç SAKARYA MADEN
 
Cilt: 4 Sayı: 1 Doğa Eğitimi İle Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeylerindeki Değişimin ve Görüşlerinin İncelenmesi Öz   PDF
Fatime Balkan Kıyıcı, Elif Atabek Yiğit, Emine Selcen Darçın
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Eğitimde Çok Bileşenli Değerlendirme: Velilerin Okul Yöneticilerinin Performans Değerlendirmesine Katılımı Öz   PDF   PDF
Binali Tunç, Yusuf İnandı, Fidel Öksüz, Serdar Çal
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Eğitimin Yapısal Dönüşümü Bağlamında Öğretmenlerin İstihdamı: İstihdam Biçimi Farklılıkları Üzerine Öğretmen ve Yönetici Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma Öz   PDF   PDF
Tarık Soydan
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Eş Tükenmişliğinin Yordanmasında Cinsiyet Farklılıkları Öz   PDF   PDF
Burhan Çapri, Zafer Gökçakan
 
Cilt: 5 Sayı: 2 Felsefe ve Eleştirel Düşünme Öz   PDF
Senar ALKIN-ŞAHİN, Nihal TUNCA
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji Uygulamalarına Yönelik Tutumları Öz   PDF   PDF
Merve Turan, Işıl Koç
 
Cilt 6, Sayı 1 (2016) Fen Bilimleri Dersinde Algodoo Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri Öz   PDF
İbrahim Evren ÖZER, Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ, Engin KARAHAN
 
Cilt 6, Sayı 1 (2016) Fizik Öğretmeni Adaylarının 12. Sınıf Elektrik ve Elektronik Konusunu İle İlgili Bilgi Düzeyleri Öz   PDF
Rıza SALAR, Emine UZUN, İbrahim KARAMAN, Ümit TURGUT
 
Cilt: 4 Sayı: 1 Genç Yetişkinlerin Saldırganlık İfade Biçimlerinin Cinsiyet ve Bilişsel Duygu Düzenleme Tarzları Bağlamında İncelenmesi Öz   PDF
Hilal Çelik, Oya Onat Kocabıyık
 
Cilt 6, Sayı 2 (2016) Hizmetöncesi Öğretmen Eğitiminde FETEMM Eğitimi Uygulamaları: Tasarım Temelli Fen Eğitimi Öz   PDF
Esra BOZKURT ALTAN, Havva YAMAK, Esma BULUŞ KIRIKKAYA
 
Cilt: 4 Sayı: 1 İdeoloji ve Eğitim: Devlet-Eğitim İlişkisine Farklı Bir Bakış Öz   PDF
Uğur Akın, Gani Arslan
 
Cilt: 2 Sayı: 2 İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Etkinliklerinin İncelenmesi Öz   PDF   PDF
Tufan İnaltekin, B. Başak Özyurt, Hakan Akçay
 
Cilt 6, Sayı 2 (2016) İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Sessizlik İle İlgili Görüşleri Öz   PDF
Cevat CELEP, Ayça KAYA
 
Cilt: 4 Sayı: 1 İlköğretim Okullarında Cinsiyet ve Örgütsel Rollere Göre Örgüt Kültürü Algısı Öz   PDF
Zeynep Meral Tanrıöğen, Ramazan Baştürk, Meral Uras Başer
 
Cilt: 4 Sayı: 2 İlkokul 2. Sınıf İngilizce Öğretim Programına Yönelik Aydınlatıcı Değerlendirme Modeline Dayalı Program Değerlendirme Ölçeği Çalışması Öz   PDF
Oktay Cem ADIGÜZEL, Fatma ÖZÜDOĞRU
 
Cilt 6, Sayı 1 (2016) İlkokul Düzeyinde Oyun Temelli Fiziksel Etkinlikler Yoluyla Kuvvet ve Hareket Kavramlarının Öğretimi Öz   PDF
Celal BOYRAZ, Gökhan SERİN
 
Cilt: 5 Sayı: 2 İlkokul Matematik Derslerine Yönelik Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi Öz   PDF
Şefik YAŞAR, Erdal PAPATĞA
 
Cilt: 3 Sayı: 2 İlkokul Müdürlerinin Örgütsel Sessizlik İle İlgili Görüşleri Öz   PDF
Didem Arlı
 
Cilt: 3 Sayı: 1 İnsani Gelişim İndeksi Göstergeleri Açısından AB Üyesi ve AB Üyeliğine Aday Ülkelerin Karşılaştırılması Öz   PDF   PDF
Şenay Sezgin Nartgün, Meltem Akın Kösterelioğlu, Mete Sipahioğlu
 
Cilt: 5 Sayı: 2 İşitme Engelliler Okullarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretim Amaçlı Kullanımının İncelenmesi Öz   PDF
Uygar BAYRAKDAR, Cem ÇUHADAR
 
Cilt: 3 Sayı: 2 İstatistik Dersi Ortalamalar Ünitesi Öğretim Programının Etkililiği Öz   PDF
Menekşe Eskici
 
Cilt 6, Sayı 2 (2016) Kaynaştırma Uygulamalarının Başarısını Etkileyen Etmenler Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları Öz   PDF
Emine AHMETOĞLU, Ahmet Mükerrem ÜNAL, Demirali Yaşar ERGİN
 
Cilt 6, Sayı 2 (2016) Lisansüstü Öğrenci Görüşlerine Göre Eğitim Denetimi Öz   PDF
Türkay Nuri TOK, Mehmet DEMİR
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Lise Biyoloji Öğretim Programında Evrim Eğitiminin Kapsamı ve İçeriğinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Çiçek Dilek Bakanay, Zelal Özgür Durmuş
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Lise Öğrencilerinde Tükenmişliğin Cinsiyet, Sınıf Düzeyi, Okul Türü ve Algılanan Akademik Başarı Değişkenlerine Göre İncelenmesi Öz   PDF   PDF
Uğur Çapulcuoğlu, Bülent Gündüz
 
Cilt: 4 Sayı: 2 Lise Okul Yöneticilerinin Okullarda Şiddeti Önleme Yeterlikleri: Mersin İli Örneği Öz   PDF
Yusuf İNANDI, Sevgi YILDIZ
 
Cilt: 4 Sayı: 1 Mesleki Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Öz   PDF
Ömür Kaya Kalkan
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Müzik Eğitiminde Kaynaştırma Uygulamaları ve Orff-schulwerk Öz   PDF   PDF
Bilgehan Eren
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Ocak Sayısı Öz   PDF   PDF
Editörden
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Ocak Sayısı Öz   PDF   PDF
Editörden
 
Cilt: 4 Sayı: 1 Öğrencileri ‘Tarihin Mimarları’ Kılma Süreci Olarak Tarihsel Maketler ve İşlevleri: “Araştırıyorum, Uyguluyorum, Kendimle Gurur Duyuyorum” Öz   PDF
Yücel Kabapınar, Tuğba Sargın
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Yordayıcıları Olarak Cinsiyet ve Akademik Başarı Öz   PDF
Hakan Kurt, Gülay Ekici, Murat Aktaş, Özlem Aksu, Ahmet Gökmen
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Öğrencilerin Kesirler Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Bu Yanılgıların Kesir Problemleri Çözümlerine Etkisi Öz   PDF
A.Çağrı Biber, Abdulkadir Tuna, Osman Aktaş
 
Cilt: 5 Sayı: 2 Öğretim Materyali Olarak 3- İdiot Filmi ile Öğretmen Adaylarının Günlük Hayatta Fenin Kullanımı ve Eğitimde Aile Rolü Üzerine Görüşlerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Ezgi GÜVEN YILDIRIM, Ayşe Nesibe KÖKLÜKAYA, Mahmut SELVİ
 
Cilt: 5 Sayı: 1 Öğretmen Adaylarının Bilişötesi Farkındalık Düzeyi, Problem Çözme Becerileri ve Teknoloji Tutumlarının İncelenmesi Öz   PDF
Büşra BAKİOĞLU, Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN, Orhan KARAMUSTAFAOĞLU
 
Cilt: 5 Sayı: 1 Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Profilleri ve Teknoloji Tutum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Öz   PDF
Özgür ÖRÜN, Derya ORHAN, Pelin DÖNMEZ, Adile Aşkım KURT
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik Algılarının Bölümlere Göre Karşılaştırılması Öz   PDF   PDF
Esra Altıntaş, Ahmet Ş. Özdemir, Abdulkadir Kerpiç
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Stilleri ile Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki Öz   PDF
Ebru Oğuz
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ve Öğretmen Öz-Yeterlik Algıları ile İlişkisi Öz   PDF   PDF
Fatma Akgün
 
Cilt: 5 Sayı: 2 Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgisinin Web Destekli Öğretim Bağlamında İncelenmesi Öz   PDF
Taha YAZAR, Ömer ŞİMŞEK
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Öğretmen Adaylarının Zihinsel Stil Tercihlerine Yönelik Bir Araştırma: Zihinsel Stiller Değişiyor mu? Öz   PDF
Elif Esmer, Sertel Altun
 
Cilt: 4 Sayı: 2 Öğretmen Adaylarının “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Öz   PDF
Metin YAŞAR
 
Cilt: 4 Sayı: 2 Öğretmen Performansının Göstergesi Olarak Merkezi Sınavlar ve Eğitimde Performans Değerlendirme Öz   PDF
Halil BUYRUK
 
Cilt: 5 Sayı: 1 Öğretmenlerin Bilgi Uçurma Tercihleri ile Kültürel Değerleri Arasındaki İlişki Öz   PDF
Asiye TOKER GÖKÇE, Ebru OĞUZ
 
Cilt: 5 Sayı: 1 Öğretmenlerin Farklı Bilgi Uçurma Tercihlerinde Belirleyici Olan Değer Yönelimleri Öz   PDF
Asiye Toker GÖKÇE
 
Cilt: 4 Sayı: 2 Öğretmenlerin Farklı Bilgi Uçurma Tercihlerinde Belirleyici Olan Değer Yönelimleri Öz   PDF
Asiye Toker GÖKÇE
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Öğretmenlerin İşlevsel Paradigmaları ve Eğitim Reformu Öz   PDF   PDF
Çiğdem Han
 
Cilt: 4 Sayı: 1 Okul İklimini İnsan Haklarına Duyarlılık Boyutunda Sorgulama: Liseler Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Yasemin Karaman Kepenekci, K. Funda Nayır
 
Cilt: 4 Sayı: 1 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 4- 6 Yaş Çocuklarının Kişiler Arası Problem Çözme ve Bakış Açısı Alma Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Öz   PDF
Özlem Bal, Z. Fulya Temel
 
Cilt: 4 Sayı: 1 Okul Örgütünün Finansal Kaynaklarının Yönetimi Sorunu (Yatağan İlçesi Örneği) Öz   PDF
Vural Hoşgörür, İsmail Arslan
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Okul Yöneticilerinin FATİH Projesinin Pilot Uygulama Sürecine İlişkin Görüşleri Öz   PDF   PDF
Özcan Özgür Dursun, Abdullah Kuzu, Adile Aşkım Kurt, Fuat Güllüpınar, Mehmet Gültekin
 
Cilt: 5 Sayı: 1 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Öz   PDF
Nilüfer OKUR AKÇAY, Medera HALMATOV
 
Cilt 6, Sayı 1 (2016) Olgubilim ve Gömülü Kuram: Bazı Özellikler Açısından Karşılaştırma Öz   PDF
Oya ONAT KOCABIYIK
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Örgütsel İklim Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Öz   PDF   PDF
Kürşad Yılmaz, Yahya Altınkurt
 
Cilt: 4 Sayı: 2 Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Bilgi Yönetimi Süreci Algısı: Kocaeli Örneğ Öz   PDF
Cevat CELEP, Nevin AVCI, Elif Şahin
 
Cilt: 4 Sayı: 1 Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematiksel Modelleme Yönteminin Sınıf İçi Uygulamalnmarına Yönelik Görüşleri Öz   PDF
Demet Deniz, Levent Akgün
 
Cilt 6, Sayı 2 (2016) Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Öz   PDF
Başak FİDAN, Mustafa FİDAN
 
Cilt: 4 Sayı: 1 Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Motivasyonları Öz   PDF
Yahya Altınkurt, Kürşad Yılmaz, Evrim Erol
 
Cilt 6, Sayı 2 (2016) Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Görüşleri Öz   PDF
Hasan DEMİRTAŞ, Metin KIRBAÇ
 
Cilt: 5 Sayı: 2 Sendikal Vatandaşlık Davranışı ve Sendikal Kimlik İlişkisi: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Hasan DEMİRTAŞ, Niyazi ÖZER, Servet ATİK, Metin KIRBAÇ
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Öz   PDF   PDF
Taşkın Tanrıkulu, Hüseyin Kınay, Osman Tolga Arıcak
 
Cilt: 4 Sayı: 2 Sınıf Öğretmen Adaylarına Basit Elektrik Devreleri Konusunun Simülasyon ve Laboratuvar Uygulaması Teknikleriyle Öğretimi Öz   PDF
Mustafa YILMAZ, Altay EREN
 
Cilt: 5 Sayı: 2 Sınıf Öğretmen Adaylarının Üstbiliş Farkındalıkları İle Matematik Kaygı Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma Öz   PDF
Hakan SARIÇAM, Mevlüt KACAR
 
Cilt: 5 Sayı: 1 Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yetiştirme Programındaki Derslerin Gerekliliği ve İşe Vurukluk Düzeyleri Hakkındaki Görüşleri Öz   PDF
Serhat SÜRAL
 
Cilt 6, Sayı 1 (2016) Sosyal Ağ Kullanan Öğrencilerin Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Öz   PDF
Cansu ÇAKA, Ezgi DOĞAN BARUT, Yusuf Levent ŞAHİN
 
Cilt: 4 Sayı: 1 Sosyal Ağlardan Facebook’un Eğitime Yönelik Etkililiği Öz   PDF
Aytekin İşman, Ebru Albayrak
 
Cilt 6, Sayı 2 (2016) Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında İhtilaflı Konular İçerisinde Yer Alan 'Aile' Kavramının İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Öz   PDF
Özkan AKMAN, Uğur BASTIK
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Technologies for Supporting Reflective Thinking Öz   PDF   PDF
Tayfun Tanyeri, Hüseyin Özçınar
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Temmuz Sayısı Öz   PDF   PDF
Editörden
 
Cilt: 4 Sayı: 2 Türkiye’de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Öz   PDF
Ertuğ CAN, Canan Işık CAN
 
Cilt: 4 Sayı: 2 Üniversite Öğrencilerinin Demokrasinin Eğitime Yansımaları Hakkındaki Görüşleri (Çankırı Karatekin Üniversitesi) Öz   PDF
Pervin Ona TANERİ
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Üniversite Öğrencilerinin Problem Yaşadıkları Alanlar, Yardım Kaynakları ve Psikolojik Yardım Alma Niyetleri Öz   PDF   PDF
Nursel Topkaya, Betül Meydan
 
Cilt: 5 Sayı: 2 Üniversitede Bütçe Yönetiminin Üniversite Bileşenlerinin Yaşantılarına Yansıması Öz   PDF
Figen ÇAM TOSUN
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Üniversitelerde Ortak Zorunlu Yabancı Dil I Dersine Yönelik Bir Akademik Başarı Testinin Geliştirilmesi Öz   PDF
Oktay Cem Adıgüzel, Fatma Özdoğru
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Trakya Üniversitesi Örneği Öz   PDF
Hasan Özgür
 
Cilt: 5 Sayı: 1 Yansıtıcı Düşünme Uygulamaları Sonunda Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme İlkelerine Yönelik Tercihleri ve Tercihlerin Nedenleri Öz   PDF
Bülent ÖZDEN, Yücel KABAPINAR, Alev ÖNDER
 
Cilt 6, Sayı 1 (2016) Yapılandırmacı Öğrenme Ortamının Öğrencilerin Sosyal ve Psikomotor Becerileri ile Psikolojik ve Bilişsel Özelliklerine Etkisi Öz   PDF
Nuran KEMANKAŞLI, Hülya GÜR
 
Cilt 6, Sayı 2 (2016) ‘Deutsch ist Spitze!’ Almanca Ders Kitabı Üzerine Bir Anket Çalışması Öz   PDF
Tuğba ÇARIKÇI, Sevinç SAKARYA MADEN
 
Toplam 94 ögeden 1 - 94 arası


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.

 

 

Trakya Üniversitesi