Trakya University Journal of Natural Sciences

33.046 24.383

DERGİ TARİHÇESİ

Trakya University Journal of Natural Sciences dergisi yayın hayatına 2000 yılı Haziran ayında "Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, B Serisi Fen Bilimleri" olarak başlamıştır. Yayın hayatına ilk başladığı yıllarda derginin kurulmasında büyük emeği bulunan Sayın Prof.Dr. Ömer Zaim derginin kurucu editörlüğünü yapmıştır. Derginin 2002 Aralık sayısından itibaren editörlüğünü Sayın Prof.Dr. Ahmet Asan yapmaya başlamıştır. Derginin ismi 2003 Aralık ayında "Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi" olarak değiştirilmiştir. Derginin Editörlüğüne 2004 Aralık sayısından itibaren Dr. Yılmaz Çan getirilmiştir. Bundan 1 sayı sonra yani 2005 yılı Haziran sayısında Editör Prof.Dr. Hilmi İbar olmuştur. 2010 yılı Aralık ayında Derginin Editörlüğünü Prof.Dr. Ahmet Cihan üstlenmiştir. Bundan 1 yıl sonra Derginin 2011 Aralık sayısında Dergi Editörü Doç.Dr. Mümin Şahin olmuştur. Dergi 2012 yılı Haziran sayısında ismi değişerek "Trakya University Journal of Natural Sciences" ismini almış ve editörlüğünü Doç.Dr. Seyfettin Dalgıç yapmıştır. 2012 yılı Aralık ayı ve 2013 yılı Haziran aylarında ise derginin Editörü Yrd.Doç.Dr. Deniz Ağırseven olmuştur. 2013 Aralık sayısında Dergi Editörlüğüne Doç.Dr. Meral Fent, 2015 Aralık sayısından itibaren ise dergi Editörlüğüne Doç.Dr. Kadri Kıran atanmıştır.

 

Derginin isim değişikliği öncesi eski sayılarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Trakya University Journal of Natural Sciences hakemli bir dergidir.

Yazar tarafından sisteme yüklenen çalışma, en geç 2 gün içinde editör tarafından değerlendirilerek bilimsel içererik taşıyıp taşımadığı kontrol edilir. Bilimsel içerik taşıyan çalışmaya Editör konu ile ilgili bir Bölüm Editörü atar. Bölüm Editörü derhal çalışma konusu ile ilgili en az Doktora derecesine sahip iki hakeme makaleyi değerlendirmek üzere istek gönderir. Hakemler bu isteğe en fazla 5 gün içinde kabul veya red şeklinde cevap vermek zorundadırlar. Cevap vermeyen veya red cevabı veren hakemler için bölüm editörü yeniden hakem ataması yapar. Çalışmayı değerlendirmeyi kabul eden hakemler en fazla 20 gün içinde çalışmayı değerlendirip bölüm editörüne yayınlanması ya da düzeltilmesi konusunda fikirlerini belirtirler. Bölüm editörü hakem önerileri doğrultusunda kararını verir ve bu kararı yazara bildirir.

Trakya University Journal of Natural Sciences'a gönderilen tüm makaleler özgün makalelerden oluşmak zorundadır. Bu zorunluluğu tescilleyerek gerek yazarı korumak gerekse derginin sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla dergiye gönderilen tüm makaleler Editör tarafından Web tabanlı iThenticate (Intihali Engelleme) programına sokularak özgünlüğü denetlenir. Bu aşamada sadece benzerliğin sayısal sonucu kullanılmayıp, alıntılamalarda gözetilmesi gereken etik kurallar incelenerek makalenin dergide bilimsel incelemeye devam etmesi konusunda karar verilir.

 

GOOGLE AKADEMİK ALINTI SAYISI:

Yıllara göre Google Akademik Alıntı Sayısı için lütfen tıklayınız.


DİZİN

Akademik Dizin

Directory of Research Journal Indexing (DRJI)

Zoological Record (Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi olarak)

Google Scholar

Scientific Indexing Services (SIS)

Science Library Index

ResearchBib

CiteFactor


DERGİ YAYIMCISI

Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü


DERGİ SAHİBİ

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
Fen Bilimleri Enstitüsü Adına
Prof. Dr. Murat YURTCAN

 

EDİTÖR
Doç. Dr. Kadri KIRAN

 

DERGİ YAYIN KURULU

Abdel Hameed A. AWAD - National Research Center, Dokki Giza, Egypt

Bálint MARKÓ - Babeș-Bolyai University, Romania

Celal KARAMAN - Trakya Üniversitesi, Edirne (Sayfa Editörü/Copyeditor)

Charryar ASHYRALYYEV - Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane

Dilek BAKIRCIOĞLU - Trakya Üniversitesi, Edirne

Herdem ASLAN - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale

İnanç ÖZGEN - Fırat Üniversitesi, Elazığ

İskender KARALTI - Yeditepe Üniversitesi, İstanbul

Metin ÖZDEMİR - Çukurova Üniversitesi, Adana

Mustafa ÖZCAN - Trakya Üniversitesi, Edirne

Mustafa Yamaç - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir

Mutlu ÇOLAKOĞULLARI - Trakya Üniversitesi, Edirne (Dizgi/Design)

Necmetttin GÜLER - Trakya Üniversitesi, Edirne

Necmi AKSOY - Düzce Üniversitesi, Düzce

Selçuk DEMİR - Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

Volkan AKSOY - Trakya Üniversitesi, Edirne (Dil Editörü/Language Editor)

Yeşim SAĞ - Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Yıldız AYDIN - Marmara Üniversitesi, İstanbul

 

YAZIŞMA ADRESİ
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Binası, Balkan Yerleşkesi – 22030 Edirne / TÜRKİYE
e-mail: tujns@trakya.edu.tr
Tel: 0 284 2358230
Fax: 0 284 2358237

 

BASKI
Trakya Üniversitesi Matbaa Tesisleri

 

Duyurular

 

Directory of Research Journals Indexing (DRJI) Başvurumuz Kabul Edilmiştir.

 
Trakya University Journal of Natural Sciences, Directory of Researh Journals Indexing (DRJI) tarafından taranmaya başlanmıştır.  
Yayın tarihi: 2016-06-17
 
Diğer duyurular

Cilt 17, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Araştırma Makalesi/Research Article

GALA GÖLÜ’NÜN (EDİRNE) CLADOCERA VE COPEPODA (CRUSTACEA) TÜRLERİ ÜZERİNE FAUNİSTİK BİR ÇALIŞMA PDF
Hüseyin Güher
HIRUNDINIDAE FAMİLYASI TÜRLERİNİN TÜRKİYE DAĞILIMI VE GÖÇ FENOLOJİSİ İLE BÖLGESEL VE ZAMANSAL FARKLILIKLARI PDF
Esra Per, Kiraz Erciyas-Yavuz, Nizamettin Yavuz
THE DETECTION OF APPROPRIATE ORGANIC FERTILIZER AND MYCORRHIZAL METHOD ENHANCING SALT STRESS TOLERANCE IN RICE (Oryza sativa L.) UNDER FIELD CONDITIONS PDF (English)
Mehmet AYBEKE
SELECTION OF SALT-RESISTANT RICE GENOTYPES USING ANATOMICAL ROOT DATA OF SEVERAL CULTIVARS GROWN UNDER REAL, FULL-SEASON FIELD CONDITIONS PDF (English)
Mehmet AYBEKE
In vitro CONSERVATION OF CRITICALLY ENDANGERED Dianthus ingoldbyi TURRILL UNDER SLOW GROWTH CONDITIONS PDF (English)
Hayati ARDA, Sergun DAYAN, Çiler KARTAL, Necmettin GÜLER
FARKLI TOPRAK İŞLEME TEKNİKLERİNİN MERCİMEKTE (Lens culinaris Medik.) VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI İLE YABANCI OT KESAFETİNE ETKİSİ PDF
Hasan Kılıç, Zübeyir Türk
SEVERAL PESTA TABLET TRIALS WITH Aspergillus alliaceus Thom & Church FOR EFFECTIVE UNDERGROUND AND ABOVEGROUND Orobanche L. BIOCONTROL PDF (English)
Mehmet AYBEKE

Teknik Not/Technical Note

ZEBRA BALIĞI Danio rerio (Hamilton-Buchanan) YÜZME HAREKETİNİN ÜÇ BOYUTLU DÜZLEMDE TAKİBİ PDF
Utku Güner


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 2528-9691