Trakya University Journal of Natural Sciences

58.028 34.404

DERGİ TARİHÇESİ

Trakya University Journal of Natural Sciences dergisi yayın hayatına 2000 yılı Haziran ayında "Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, B Serisi Fen Bilimleri" olarak başlamıştır. Yayın hayatına ilk başladığı yıllarda derginin kurulmasında büyük emeği bulunan Sayın Prof.Dr. Ömer Zaim derginin kurucu editörlüğünü yapmıştır. Derginin 2002 Aralık sayısından itibaren editörlüğünü Sayın Prof.Dr. Ahmet Asan yapmaya başlamıştır. Derginin ismi 2003 Aralık ayında "Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi" olarak değiştirilmiştir. Derginin Editörlüğüne 2004 Aralık sayısından itibaren Dr. Yılmaz Çan getirilmiştir. Bundan 1 sayı sonra yani 2005 yılı Haziran sayısında Editör Prof.Dr. Hilmi İbar olmuştur. 2010 yılı Aralık ayında Derginin Editörlüğünü Prof.Dr. Ahmet Cihan üstlenmiştir. Bundan 1 yıl sonra Derginin 2011 Aralık sayısında Dergi Editörü Doç.Dr. Mümin Şahin olmuştur. Dergi 2012 yılı Haziran sayısında ismi değişerek "Trakya University Journal of Natural Sciences" ismini almış ve editörlüğünü Doç.Dr. Seyfettin Dalgıç yapmıştır. 2012 yılı Aralık ayı ve 2013 yılı Haziran aylarında ise derginin Editörü Yrd.Doç.Dr. Deniz Ağırseven olmuştur. 2013 Aralık sayısında Dergi Editörlüğüne Doç.Dr. Meral Fent, 2015 Aralık sayısından itibaren ise dergi Editörlüğüne Doç.Dr. Kadri Kıran atanmıştır.

 

Derginin isim değişikliği öncesi eski sayılarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

DERGİMİZE MAKALE GÖNDERMEK İÇİN LÜTFEN http://dergipark.gov.tr/trkjnat  ADRESİNİ KULLANINIZ.

 

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Trakya University Journal of Natural Sciences hakemli bir dergidir.

Yazar tarafından sisteme yüklenen çalışma, en geç 2 gün içinde editör tarafından değerlendirilerek bilimsel içererik taşıyıp taşımadığı kontrol edilir. Bilimsel içerik taşıyan çalışmaya Editör konu ile ilgili bir Bölüm Editörü atar. Bölüm Editörü derhal çalışma konusu ile ilgili en az Doktora derecesine sahip iki hakeme makaleyi değerlendirmek üzere istek gönderir. Hakemler bu isteğe en fazla 5 gün içinde kabul veya red şeklinde cevap vermek zorundadırlar. Cevap vermeyen veya red cevabı veren hakemler için bölüm editörü yeniden hakem ataması yapar. Çalışmayı değerlendirmeyi kabul eden hakemler en fazla 20 gün içinde çalışmayı değerlendirip bölüm editörüne yayınlanması ya da düzeltilmesi konusunda fikirlerini belirtirler. Bölüm editörü hakem önerileri doğrultusunda kararını verir ve bu kararı yazara bildirir.

Trakya University Journal of Natural Sciences'a gönderilen tüm makaleler özgün makalelerden oluşmak zorundadır. Bu zorunluluğu tescilleyerek gerek yazarı korumak gerekse derginin sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla dergiye gönderilen tüm makaleler Editör tarafından Web tabanlı iThenticate (Intihali Engelleme) programına sokularak özgünlüğü denetlenir. Bu aşamada sadece benzerliğin sayısal sonucu kullanılmayıp, alıntılamalarda gözetilmesi gereken etik kurallar incelenerek makalenin dergide bilimsel incelemeye devam etmesi konusunda karar verilir.

 

GOOGLE AKADEMİK ALINTI SAYISI:

Yıllara göre Google Akademik Alıntı Sayısı için lütfen tıklayınız.


DİZİN

TUBITAK-ULAKBIM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı (TR Dizin)

Akademik Dizin

Directory of Research Journal Indexing (DRJI)

Zoological Record (Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi olarak)

Google Scholar

Scientific Indexing Services (SIS)

Science Library Index

ResearchBib

CiteFactor

Directory of Open Access Journals (DOAJ)


DERGİ YAYIMCISI

Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü


DERGİ SAHİBİ

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
Fen Bilimleri Enstitüsü Adına
Prof. Dr. Murat YURTCAN

 

EDİTÖR
Doç. Dr. Kadri KIRAN

 

DERGİ YAYIN KURULU

Abdel Hameed A. AWAD - National Research Center, Dokki Giza, Egypt

Bálint MARKÓ - Babeș-Bolyai University, Romania

Celal KARAMAN - Trakya Üniversitesi, Edirne (Sayfa Editörü/Copyeditor)

Herdem ASLAN - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale

İnanç ÖZGEN - Fırat Üniversitesi, Elazığ

İskender KARALTI - Yeditepe Üniversitesi, İstanbul

Mustafa YAMAÇ - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir

Mutlu ÇOLAKOĞULLARI - Trakya Üniversitesi, Edirne (Dizgi/Design)

Necmetttin GÜLER - Trakya Üniversitesi, Edirne

Necmi AKSOY - Düzce Üniversitesi, Düzce

Volkan AKSOY - Trakya Üniversitesi, Edirne (Dil Editörü/Language Editor)

Yeşim SAĞ - Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Yıldız AYDIN - Marmara Üniversitesi, İstanbul

 

YAZIŞMA ADRESİ
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Binası, Balkan Yerleşkesi – 22030 Edirne / TÜRKİYE
e-mail: tujns@trakya.edu.tr
Tel: 0 284 2358230
Fax: 0 284 2358237

 

BASKI
Trakya Üniversitesi Matbaa Tesisleri

 

Duyurular

 
Duyuru yok
 
Diğer duyurular

Cilt 17, Sayı 2 (2016)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Araştırma Makalesi/Research Article

GERÇEK VE TAM ZAMANLI TUZ STRESİ KOŞULLARINDA ÇELTİKDE (Oryza sativa L.) DEĞİŞKEN KÖK ANATOMİSİ ÖZELLİKLERİ VE TUZA DAYANIKLI ÇELTİK ISLAHINA DÖNÜK YENİ ANATOMİK SELEKSİYON KARAKTERLERİNİN TESPİTİ PDF (English)
Mehmet AYBEKE
ÇANAKKALE İLİ VE İLÇELERİNDEKİ SOĞANLI SÜS BİTKİLERİNDE HIYAR MOZAİK VİRÜSÜ ENFEKSİYONUNUN SEROLOJİK VE MOLEKÜLER YÖNTEMLER İLE ARAŞTIRILMASI PDF
Ali KARANFİL, Burçin SOYLU, Savaş KORKMAZ
Ammannia auriculata var. arenaria (LYTHRACEAE)’NIN TEMEL ANATOMİK ÖZELLİKLERİ PDF
Mehmet AYBEKE
TÜRKİYE TRAKYASI İÇİN 20 YENİ GECE KELEBEĞİ (NOCTUIDAE: LEPIDOPTERA) KAYDI PDF
Gülhan TARAUŞ, Zuhal OKYAR
TRAKYA BÖLGESİ CICADOMORPHA VE FULGOROMORPHA (HEMIPTERA) FAUNASINA KATKILAR PDF (English)
AHMET DURSUN, Meral FENT

Derleme/Review

TÜRKİYE’DE Helianthus annuus L. ÜZERİNE YAPILAN in vitro KÜLTÜR ÇALIŞMALARININ TARİHİ PDF (English)
Sergun DAYAN

Kitap Tanıtımı/Book Review

KİTAP TANITIMI: INSECT BEHAVIOR PDF
Hakan BOZDOĞAN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 2528-9691