Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

203.565 238.005

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19 yıl önce yayın hayatına başlamış uluslarası hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı halinde yayınlanmaktadır. Hakemli akademik bir dergi olan Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel bir niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelerine yer verir. Dergi hem basılı hem de elektronik olarak yayın hayatına devam etmektedir.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi DergiPark sistemi üzerinden açık erişimde olduğundan, makale yollama, değerlendirme ve bilgilendirme süreçlerinin tamamını elektronik ortamda yürütmektedir. 

Dergimiz 2016 yılı itibariyle TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı'nda taranmaktadır.


YAZARLARA ÖNEMLİ DUYURU

23.01.2017 tarihi itibariyle bu sayfadan yeni makale girişi yapılamayacaktır. Bu sayfadan makale yollayan yazarların makale değerlendirme süreci başlatılmayacaktır.

Makale kabul işlemleri yeni adresimiz olan http://dergipark.gov.tr/tsadergisi adresinden yürütülecektir. Yeni makale yollayacak yazarların bu uyarıyı okuyup kabul ettikleri varsayılır. 


Sayı 1 (2017)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir Tüm PDF

İçindekiler

Makaleler

SAFEVİ TARİHİNE DAİR BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ: XVI. VE XVII. YÜZYILLARDA SAFEVİ DEVLETİ’NE GİDEN BAZI SEYYAHLAR VE SEYAHATNÂMELERİ PDF
Eralp Erdoğan
ESAT RIZA BEY'İN KÜLLİYATINA GİRMEMİŞ ŞİİRLERİ PDF
Ramis Karabulut
THE EMPLOYMENT OF POLISH REFUGEES DURING THE REIGN OF ABDULHAMID II PDF (English)
Vedat Kanat
GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA KÜLTÜREL DEĞİŞİM: ÇUKURCA ÖRNEĞİ PDF
Abdurrahman YILMAZ
AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ KURULUŞ SÜREÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Osman AĞIR, Ömer AĞIR
TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE ELEŞTİREL KÜLTÜR ÇALIŞMALARI PDF
Gül Özateşler Ülkücan
TARİHİ İPEK YOLU VE TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BU YOL HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Hasan Işık
PİYANO ÖĞRETİMİNDE TÜRK MÜZİĞİ KAYNAKLI KONTRPUANTAL ESERLERİN SESLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA MODELİ* (NİKRİZ MAKAMI ÖRNEĞİ) PDF
Aytekin Albuz, Turgay Tunç
KÜRESEL ISINMA VE KÜRESEL ISINMANIN YAŞLILAR ÜSTÜNDE ETKİSİ PDF
Gülüşan ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK, Faruk AY, Sercan ACAR
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLILARA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ PDF
Hande ŞAHİN
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUKLARIN OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK BECERİLERİNİ DESTEKLEMEYE YÖNELİK UYGULAMALARI (TEKSAS EYALETİ ÖRNEĞİ) PDF
Lütfiye COŞKUN, Ümit DENİZ
TSK PERSONELİNİN KULLANABİLECEĞİ GİYİLEBİLİR ASKERİ BİLİŞİM SİSTEMİNİN: KULLANILABİLİRLİĞİNİ, VERİ TABANI TASARIMINI VE KULLANICI ARA YÜZÜ EKRANLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK ANKET UYGULAMASI PDF
Ömer ASAL, Mustafa KARAKOÇ
SEATING PREFERENCES OF STAFF THAT USES ÇANKAYA UNIVERSITY CAFETERIA PDF (English)
Nazlı Nazende Yıldırım
KUŞAKLARARASI İLİŞKİLERİ SAĞLAYACAK UYGULAMALAR: TÜRKİYE VE JAPONYA ÖRNEKLER PDF
İkuko Murakami


ISSN: 1301-370X