Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

354.253 280.406

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19 yıl önce yayın hayatına başlamış uluslarası hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı halinde yayınlanmaktadır. Hakemli akademik bir dergi olan Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel bir niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelerine yer verir. Dergi hem basılı hem de elektronik olarak yayın hayatına devam etmektedir.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi DergiPark sistemi üzerinden açık erişimde olduğundan, makale yollama, değerlendirme ve bilgilendirme süreçlerinin tamamını elektronik ortamda yürütmektedir. 

Dergimiz 2016 yılı itibariyle TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı'nda taranmaktadır.


YAZARLARA ÖNEMLİ DUYURU

23.01.2017 tarihi itibariyle bu sayfadan yeni makale girişi yapılamayacaktır. Bu sayfadan makale yollayan yazarların makale değerlendirme süreci başlatılmayacaktır.

Makale kabul işlemleri yeni adresimiz olan http://dergipark.gov.tr/tsadergisi adresinden yürütülecektir. Yeni makale yollayacak yazarların bu uyarıyı okuyup kabul ettikleri varsayılır. 


Sayı 2 (2017)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir Tüm Sayı

İçindekiler

Makaleler

Ulusal Gençlik ve Spor Politikasına Göre Dezavantajlı Gençlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Karar Destek Sistemi PDF
şebnem melike gündoğdu, Ömer ASAL
TÜRKİYE’DE MODA FOTOĞRAFININ TARİHSEL GELİŞİMİ PDF
Elif İrem Tekkılıç, K. Özlem Alp
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DEĞERLERE İLİŞKİN ALGILARI VE BUNLARI İFADE ETME BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Sümeyya TATLI, Fatma Abide GÜNGÖR AYTAR
BASKIN ZEKA TÜRÜNE GÖRE HAZIRLANMIŞ WEB DESTEKLİ TRAFİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ PDF
Hüseyin ÇAKIR, Hafize Keser
Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çevresel Farkındalık Seviyeleri ile Çevreye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi PDF
İrfan Doğan, Eda Purutçuoğlu
AVRUPA BİRLİĞİ VATANDAŞLIĞI VE EĞİTİMİ PDF
Erdoğan Kaya
İLKOKUL 4.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABINDA YER ALAN KAVRAMLAR LİSTESİNİN DEMOKRASİ VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK KAVRAMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ PDF
Cuneyt Akar, Doğan Yalçın
İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ ÜZERİNDE KONUŞMA VE OKUMA PROZODİSİNİN ETKİSİ PDF
Fatih Çetin Çetinkaya, Kasım Yıldırım, Seyit Ateş
DİL VE ANLATIM İLE TÜRK EDEBİYATI DERSLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE BUNLARA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PDF
İlhan Erdem, Selahattin Topbaş
TAYVANLI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRENİRKEN KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PDF
Wen-Chia Chang
AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN OKUMA KAYGILARI PDF
HATİCE ALTUNKAYA
ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÇOCUK EVLERİNDE ÇALIŞAN BAKIM ELEMANLARI VE ÇOCUK EVİ SORUMLULARININ İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ PDF
Emine Aslan, Ercüment Erbay


ISSN: 1301-370X