Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

548.892 319.046

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19 yıl önce yayın hayatına başlamış uluslarası hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı halinde yayınlanmaktadır. Hakemli akademik bir dergi olan Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel bir niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelerine yer verir. Dergi hem basılı hem de elektronik olarak yayın hayatına devam etmektedir.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi DergiPark sistemi üzerinden açık erişimde olduğundan, makale yollama, değerlendirme ve bilgilendirme süreçlerinin tamamını elektronik ortamda yürütmektedir. 

Dergimiz 2016 yılı itibariyle TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı'nda taranmaktadır.


YAZARLARA ÖNEMLİ DUYURU

23.01.2017 tarihi itibariyle bu sayfadan yeni makale girişi yapılamayacaktır. Bu sayfadan makale yollayan yazarların makale değerlendirme süreci başlatılmayacaktır.

Makale kabul işlemleri yeni adresimiz olan http://dergipark.gov.tr/tsadergisi adresinden yürütülecektir. Yeni makale yollayacak yazarların bu uyarıyı okuyup kabul ettikleri varsayılır. 


Cilt 3, Sayı 3

Aralık 2015

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir Tüm PDF

İçindekilerISSN: 1301-370X