Dağıtık Denetim Sistemlerine Yönelik Elektronik Tehditler

Şeref SAĞIROĞLU, İlhami ÇOLAK, Ramazan BAYINDIR, Alper ÖZBİLEN
823 692

Öz


Bu çalışmada, Dağıtık Denetim Sistemlerine (DDS) yönelik elektronik tehditler ve sistem güvenlik açıkları incelenmiş,tanımlanan güvenlik açıklarının giderilmesine yönelik düzeltmeler ve iyileştirmeler üzerinde durulmuştur. Çok fazla sayıda kenar birim içermesi nedeniyle elektrik dağıtım sistemlerinde kullanılan DDS’ler esas alınmakla birlikte güvenlik risklerinin azaltılmasına yönelik olarak sunulan öneriler tüm dağıtık denetim sistemleri için geçerliliğini korumaktadır.

Anahtar kelimeler


Dağıtık Denetim Sistemleri; Güvenlik; Elektronik Saldırı; Kritik Altyapı Sistemleri

Tam metin:

PDF


ISSN: 1308 - 4941