Galetaj Prosesinin Optimizasyonu İçin Deneysel Bir Çalışma

Funda KAHRAMAN, Aysun SAĞBAŞ
1.498 266

Öz


Galetaj prosesi, taşlama, lepleme ve honlama gibi talaş kaldırma prosesleri ile karşılaştırıldığında birçok avantaja sahiptir. Galetaj prosesi ile, yüzey sertliği, korozyon ve aşınma direnci artırmakta, iş parçasının yüzeyinde basma tarzı kalıntı gerilmelerin oluşması nedeniyle yorulma dayanımı iyileşmektedir. Bu çalışmada, AISI 4140 çelik malzemenin galetaj prosesinde, Taguchi deneysel tasarım metodu uygulanmış ve yüzey pürüzlülüğü için optimum proses parametrelerini belirlenmiştir. Proses karakteristiklerini incelemek için ortogonal dizi, sinyal gürültü oranı (S/N) ve varyans analizi kullanılmıştır. Optimum galetaj parametreleri kullanılarak, malzemenin yüzey pürüzlülüğü % 74 oranında azaltılmıştır.

Anahtar kelimeler


Optimizasyon; Taguchi Tekniği; Yüzey Pürüzlülüğü; Galetaj Prosesi

Tam metin:

PDF


ISSN: 1308 - 4941