Ağaç Yaş İken Eğilir: Yaşamın İlk Yıllarında Çevre Eğitiminin Önemi

Hülya GÜLAY
10.409 1.672

Öz


Bu çalışmanın amacı, yaşamın ilk yıllarındaki çevre eğitiminin önemine dikkat çekmektir. Okul öncesi dönem, gelişimin oldukça hızlı olduğu yılları kapsamaktadır. Bu dönemde, çocukların öğrenme hızları ve kapasiteleri yüksektir. Çevre eğitiminin yaşamın ilk yıllarından itibaren başlaması, kısa ve uzun süreli olumlu sonuçları beraberinde getirecektir. Çevre sorunlarındaki artış, çevre eğitiminin önemini gün geçtikçe daha çok ortaya koymaktadır. Okul öncesi dönem çocukları için çevre eğitimini gerekli kılan iki temel neden vardır: İlki, artan çevre sorunlarına yönelik en etkili çözüm yolunun çevre eğitimi olmasıdır. İkinci olarak ise okul öncesi dönemdeki gelişim ve öğrenmedeki hızdır. Küçük çocuklar verilecek çevre eğitimi, onların çevrelerini tanımalarını, sevmelerini, çevreyi korumaya yönelik bilinçli bir bakış açısı geliştirmelerini sağlayacaktır. Türkiye’de de son yıllarda okul öncesi dönem çocukları için çevre eğitimine yönelik çalışmalar artmışsa da hala yeterli düzeye ulaşamamıştır. Bu nedenle konuya dikkat çekilmesi, küçük çocuklara yönelik çevre eğitimi çalışmalarının arttırılması, yaygınlaşması önem taşımaktadır.


Anahtar kelimeler


Çevre Eğitimi; Okul Öncesi Dönem; Çevre Eğitiminin Önemi.

Tam metin:

PDF