Cilt 2, Sayı 2 (2009)

İçindekiler

Fen Bilimleri

Dim Barajının Deprem Güvenliğinin Dinamik Analizlerle İncelenmesi PDF
M. Erol KESKİN, K. Armağan KORKMAZ, A. Işıl ÇARHOĞLU, Deniz HELVACI
Mobil Ortamlara Yapılan Saldırılar Üzerine Bir İnceleme PDF
Şeref SAĞIROĞLU, Murad A. MOHAMMMED
Süreç Doğruluk İndeksi ve Bulanık Karar Ortamında Kullanılması PDF
Cengiz KAHRAMAN, İhsan KAYA
Doğu Akdeniz Bölgesinde (Adana) Yetişen Dört Odunsu Bitkinin Bazı Toprak Ve Yaprak Özellikleri İle Sabit Yağ Oranları PDF
Songül YAŞAR, Hüsniye AKA SAĞLIKER, Cengiz DARICI
Çok Katlı Betonarme Yapılarda Temel Yalıtım Sistemlerinin Parametrik İncelemesi PDF
Turan KARABÖRK
Yeraltı Jeolojik Rezervuarlarında Karbondioksitin Depolanması PDF
İzzet KARAKURT, Gökhan AYDIN, Kerim AYDINER
Gerçekleştirilebilir Toleransların Genetik Algoritma Metodu İle Belirlenmesi PDF
Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU, Hüseyin Rıza BÖRKLÜ
Bilgisayar Destekli Helisel Yay Tasarımı Ve Sonlu Elemanlar Analizi PDF
Murat Tolga ÖZKAN, Kürşad DÜNDAR, Fevzi GÜMÜŞ
Donatı-Beton Aderansı, Yüksek Sıcaklıkların Beton Dayanımına Ve Aderansa Etkileri Konusunda Bir Derleme PDF
Ahmet Ferhat BİNGÖL, Rüstem GÜL
Protein İçeriği Farklı Ayçiçeği Tohumu Küspelerinin İn Vitro Gaz Üretim Tekniği ve Enzim Tekniği Sonuçları Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi PDF
Ünal KILIÇ, Mustafa BOĞA

Sağlık Bilimleri

İdyopatik Parkinson Tanılı Hastalarda Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği (Updrs) Ve Denge Skorları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi PDF
Bahar ARAS, Özgen ARAS, Sibel CANBAZ KABAY

Sosyal Bilimler

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi: Zorunlu mu Kalmalı, Yoksa Seçmeli mi Olmalı? PDF
İlhan YILDIZ
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik Özyeterlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF
Mustafa TERZİ, Şeref MİRASYEDİOĞLU


ISSN: 1308 - 4941