Cilt 2, Sayı 4 (2009)

İçindekiler

Fen Bilimleri

Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Su Ürünleri Kooperatiflerinin Yapısı Ve Av Araçları İle Balıkçı Teknelerinin Teknik Özellikleri PDF
Mesut URAL, İlhan CANPOLATI
Çift Anahtarlı Buck-Boost Çevirici Benzetimi PDF
İlhan GARİP, Necmi ALTIN, İbrahim SEFA
İzmir Körfezi (Ege Denizi)’Ndeki Kancaağız Pisi Balığı Citharus Linguatula (Linnaeus, 1758)’Nın Bazı Morfometrik Özellikleri PDF
Şule GÜRKAN, Bahar BAYHAN
Bir İmalat Sisteminin Yerleşim Düzeninin İyileştirilmesi PDF
Mustafa YURDAKUL, Salur EŞKİN, Yusuf Tansel İÇ
Robotik Sistemler Ve Madencilikte Kullanımının Araştırılması PDF
M. Kemal ÖZFIRAT
Kentleşme Ve Yeşil Alan Sorunu Üzerine Bir Araştırma İstanbul Kenti Bakırköy İlçesi Örneği PDF
Yıldız AKSOY, Nilgün ERGUN
Çiftçilerin Tarımsal Yayım Konusundaki Tutum Ve Davranışları (Tokat İli Yeşilyurt İlçesi Araştırması) PDF
Nuray KIZILASLAN
Turboşarjlı Ön Yanma Odalı Bir Dizel Motorunda Etanol Fumigasyonunun Deneysel İncelenmesi PDF
Zehra ŞAHİN, Orhan DURGUN, Mustafa KURT
İç Anadolu’daki Anadolu Yer Sincabı, Spermophilus Xanthoprymnus (Bennett, 1835)’Un Hematolojik Ve Kan Biyokimyasal Değerleri Üzerine Bir Ön Çalışma PDF
Serkal GAZYAĞCI, Nursel AŞAN, İrfan ALBAYRAK
Öküzgözü Asma Çeşidinde Beslenen Arborıdıa Adanae (Dlabola, 1957) (Homoptera: Cıcadellıdae)’Nin Ergin Öncesi Dönemlerinin Gelişmesine Farklı Sıcaklıkların Etkisi PDF
İnanç ÖZGEN, Çetin MUTLU, Yusuf KARSAVURAN

Sağlık Bilimleri

Termal Kameraların Tıpta Veteriner Hekimlikte Kullanımı PDF
Dilek DÜZGÜN, M. Erman OR
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Depresif Belirti Sıklığının Demografik Özellikler, Sigara, Alkol, Madde Kullanımı, Baskın El Ve Şiddete Meruz Kalma İle İlişkisi PDF
A.S. MAYDA, Ç.G. GERÇEK, C. GÜNEŞ, A. HÜSEYİNOĞLU, M.B. GÜLER, A. YILDIRIM
Obez Hastalarda Karpal Tünel Sendromunun Şiddeti Ve Vücut Kitle İndeks Değerleri Arasındaki İlişki PDF
Nilay ŞAHİN, İlknur ALBAYRAK, Hatice UĞURLU

Sosyal Bilimler

Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemlerinde “Hâssa Başmimarları” PDF
Oya ŞENYURT
Küreselleşme, Neo-Liberalizm Ve Etik PDF
İbrahim SEZGÜL


ISSN: 1308 - 4941