Cilt 3, Sayı 1 (2010)

İçindekiler

Fen Bilimleri

Zemin ve Kayaçlarda Emniyet Gerilmesinin Sismik Yöntem İle Belirlenmesi PDF
Semih S. TEZCAN, Ali KEÇELİ, Zuhal ÖZDEMİR
Betonarme Dış Perde Duvarla Güçlendirilmiş Çerçevelerin Dayanım Parametrelerinin Deneysel Ve Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi PDF
Ülkü S. YILMAZ, M. Hakan ARSLAN, M. Yaşar KALTAKCI
Mermer Ocaklarında Delme Çatlatma Yönteminde Üretim Planlaması Ve Hesap Çizelgesi Programında Uygulanması PDF
Metin ERSOY
Isıtma Ve Soğutma Uygulamalarında Kullanılan Plakalı Isı Eşanjörlerinin Deneysel Analizi PDF
Arzu ŞENCAN, Reşat SELBAŞ, Bayram KILIÇ
Mobil Cihazlar İle Çevrimiçi Araç Takip Sistemleri PDF
Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE, Ömer KUŞCU
Radyal Santrifüj Pompalara Ait Devir Sayısı, Debi Ve Manometrik Yükseklik Değerlerinin Tek Yapay Sinir Ağı Modeliyle Belirlenmesi PDF
Alper TANER, S. Sinan GÜLTEKİN
PCB 126’ya Maruz Kalmiş Zebra Baliği (Danio Rerio) Larvalarindaki Sensorimotor Hasarlar PDF
Turgay ŞİŞMAN, Fatime GEYİKOĞLU
Fermentatif Hidrojen Üretimi Için Karışık Kültürden Hidrojen Üreten Aşının Hazırlanmasında Ön Arıtım Metotlarının Değerlendirilmesi PDF
Nevim GENÇ
Türkiye’de Yayılış Gösteren Petrorhagia (Ser.) Link (Caryophyllaceae) Taksonlarının Bazı Ekolojik Özellikleri PDF
Kâmuran AKTAŞ, Cânan ÖZDEMİR, Yâsin ALTAN, Pelin BARAN, Mustafa ÖZKAN
Türkiye’de Ana İklim Tiplerini Karakterize Eden Belli Başlı Ağaç Türlerinin Cbs İle Analizi PDF
Muhammet BAHADIR, Kenan EMET

Sosyal Bilimler

Büyük Ölçekli Otel İşletmelerinin Yiyecek-İçecek Ünitelerinde Üretim Dengesini Bozan Üretim Kayıplarının Rapor Edilmesi PDF
Murat DOĞDUBAY, Mehmet SARIOĞLAN
Dokunma, İşitme Ve Koklama Duyuları İle İlgili Çalışma Yapraklarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi PDF
Esra ÖZAY KÖSE
Fonksiyon Kavramı: Tarihi Gelişimi, Öğrenilme Süreci, Öğrenci Yanılgıları ve Öğretim Stratejileri PDF
Tangül UYGUR KABAEL

Sağlık Bilimleri

Sağlıklı Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozukluğu Sıklığı Ve Risk Faktörleri PDF
Emel EGE, Belgin AKIN, Selda YARALI ARSLAN, Naile BİLGİLİ


ISSN: 1308 - 4941