Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 4, Sayı 1 (2011) 10. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programının İçeriğine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Erol SÖZEN
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016) ADAPAZARI BÖLGESİ ZEMİN BÜYÜTME FAKTÖRÜNÜN İNCELENMESİ Öz   PDF
Seyhan Fırat
 
Cilt 4, Sayı 3 (2011) Ağaç Yaş İken Eğilir: Yaşamın İlk Yıllarında Çevre Eğitiminin Önemi Öz   PDF
Hülya GÜLAY
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015) AGİT’İN TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK UYGULAMALARI (Makedonya ve Azerbaycan Örneği) Öz   PDF
Kemal Karademir
 
Cilt 4, Sayı 1 (2011) Aısı 1006 Çeliğinin Tornalama Sürecinde Kesici Takım Uç Yarıçapının Kesme Sıcaklığı Ve Kesme Kuvveti Üzerindeki Etkisinin Numerik Olarak İncelenmesi Öz   PDF
Kadir GÖK, Mehmet ERDEM, Arif GÖK
 
Cilt 4, Sayı 1 (2011) Aısı 1050 Malzemenin Delinmesinde İlerleme Kuvvetleri Ve Yüzey Pürüzlülüğünün Regresyon Metoduyla Modellenmesi Öz   PDF
Güven MERAL, Hakan DİLİPAK, Murat SARIKAYA
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016) AKSEKİ, İLVAT BÖLGESİ AHŞAP KAPI TİPOLOJİSİ VE KİLİT SİSTEMİNİN 'TRAKA-TIFRAZ' BELGELENMESİ Öz   PDF
Özlem Sağıroğlu, Tuğba Kınıklıoğlu, Sevim Sezi Karayazı
 
Cilt 2, Sayı 1 (2009) Aksu Çayı’nın Su Kalitesinin Biotik İndekslere (Diyatomlara Ve Omurgasızlara Göre) Ve Fizikokimyasal Parametrelere Göre İncelenmesi, Organizmaların Su Kalitesi İle İlişkileri Öz   PDF
Hasan KALYONCU, Murat BARLAS, Ömer Osman ERTAN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2009) Alternatif Fosil Enerji Kaynağı: Bitümlü Şeyl Öz   PDF
Öner Yusuf TORAMAN, Metin UÇURUM
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016) ANTİDEPRESAN İLAÇLAR VE GENOTOKSİSİTE Öz   PDF
Deniz Yüzbaşıoğlu, Ece Avuloğlu Yılmaz, Fatma Ünal
 
Cilt 4, Sayı 1 (2011) ANTROPOJENİK METAN EMİSYONLARININ SEKTÖREL ANALİZİ Öz   Başlıksız ()   PDF
Gökhan AYDIN, İzzet KARAKURT, Kerim AYDINER
 
Cilt 4, Sayı 3 (2011) Aşağı Salat Erken Tunç I İskeletlerinin Antropolojik Analizi Öz   PDF
Işın GÜNAY, Ayşegül ŞARBAK, Ayhan ERSOY
 
Cilt 2, Sayı 1 (2009) ATRP Metodu İle Hazırlanan Üç Kollu Polimerlerin Dielektrik Özellikleri Öz   PDF
Adnan KURT
 
Cilt 2, Sayı 1 (2009) Beşeri Sermaye ve Türkiye Öz   PDF
Kuzey YILMAZ
 
Cilt 3, Sayı 3 (2010) Beton Yol Kaplamalarında Vakum Uygulaması Üzerine Bir Çalışma Öz   PDF
Metin ARSLAN, Gökhan DURMUŞ, Serkan SUBAŞI, Ömer CAN, Kürşat YILDIZ
 
Cilt 3, Sayı 1 (2010) Betonarme Dış Perde Duvarla Güçlendirilmiş Çerçevelerin Dayanım Parametrelerinin Deneysel Ve Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi Öz   PDF
Ülkü S. YILMAZ, M. Hakan ARSLAN, M. Yaşar KALTAKCI
 
Cilt 2, Sayı 2 (2009) Bilgisayar Destekli Helisel Yay Tasarımı Ve Sonlu Elemanlar Analizi Öz   PDF
Murat Tolga ÖZKAN, Kürşad DÜNDAR, Fevzi GÜMÜŞ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2009) Bilimsel Yazımın Bazı Temel Kuralları Öz   PDF
Abdullah EKMEKÇİ, Ece KONAÇ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2012) BİR ÇEŞİT ADJUVAN OLAN POTASYUM ALUMUN DROSOPHİLA MELANOGASTER (MEYVE SİNEĞİ)’ İN YUMURTA VERİMİ VE ÇEŞİTLİ GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Öz   PDF
ARİF AYAR, HANDAN UYSAL, DENİZ ALTUN, SIDIKA SEMERDÖKEN
 
Cilt 4, Sayı 3 (2011) Bir İmalat Firmasında Gerçekleştirilen Toplam Verimli Bakım (TVB) Uygulaması Öz   PDF
Mustafa YURDAKUL, Ayşegül DEMİRAY, Yusuf Tansel İÇ
 
Cilt 2, Sayı 4 (2009) Bir İmalat Sisteminin Yerleşim Düzeninin İyileştirilmesi Öz   PDF
Mustafa YURDAKUL, Salur EŞKİN, Yusuf Tansel İÇ
 
Cilt 5, Sayı 2 (2012) BİR KARGO ŞİRKETİNDE ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ Öz   Başlıksız ()   PDF
Ediz Atmaca
 
Cilt 3, Sayı 2 (2010) Birlikte Çalışan İki Düzlemsel Robot Kolun Eyletimsel Tekil Durumları Etrafında Denetimi Öz   PDF
Bülent ÖZKAN, M. Kemal ÖZGÖREN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2011) Biyoaktif Bir Gıda Bileşeni L-Karnitin: Beslenme Ve Sağlık Açısından Önemi Ve Biyoyararlılığı Öz   PDF
Özge KURT, Sedef Nehir EL
 
Cilt 5, Sayı 2 (2012) BİYOLOJİK ORİJİNLİ TEK DOĞAL MİNERAL: DİYATOMİT Öz   PDF
Beyhan Taş, Beyhan Taş, Murat Çetin
 
Toplam 178 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 1308 - 4941