SİBER GÜVENLİKTE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM: DENİZ HARP OKULU ÖRNEĞİ

Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN
1.814 564

Öz


İnternet kullanımının hayatın her alanında yaygınlaşmasına paralel olarak siber uzaydaki tehditlerin sayısında da artış gözlenmektedir. Kişi, kurum ve devletlerin siber uzaydaki saldırılardan maddi ve manevi etkilendiği ve zarara uğradığı görülmektedir. Bu tür zararlardan korunabilmek için siber güvenlik farkındalığının artırılması, bilgi ve bilinç seviyesinin yükseltilmesi gerekmektedir. Bunu başarmak için de hem son kullanıcıların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini hem de siber güvenlik alanında nitelikli, uzman personel ihtiyacının karşılanmasını sağlayacak eğitim ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada dünyadaki, ABD’deki ve Türkiye’deki Siber Güvenlik eğitimleri incelenmekte ve Deniz Harp Okulu (DHO)’ndaki Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı hakkında bilgi verilmektedir. Anılan programın siber güvenlik alanında özellikle uzman personel yetiştirilmesine önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.


Tam metin:

PDF

Referanslar


ACM Digital Library, http://lib.baskent.edu.tr/ACM Tanıtım Dokumani.pdf, (Erişim Tarihi: 29.05.2016).

AKIN, A., (21 Kasım 2015), “Siber Savaş ve Siber Güvenlik Nedir?”, http://www.stratejikanaliz.com/analizler/harp-ve-strateji/siber-savas-ve-siber-guvenlik-nedir/#axzz3wUUj1An8, (Erişim Tarihi: 10.05.2016).

BARTLETT, J., (2015), “How the mysterious dark net is going mainstream”, https://www.ted.com/talks/jamie_bartlett_how_the_mysterious_dark_net_is_going_mainstream?language=en, (Erişim Tarihi: 29.04.2016).

BAYOĞLU, B., (2016). “Kişisel Bilgisayarlar İçin Temel Güvenlik Adımları”, TÜBİTAK Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı, http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/son-kullanici-kategorisi/kisisel-bilgisayarlar-icin-temel-guvenlik-adimlari.html, (Erişim Tarihi: 19.06.2016).

BIÇAKÇI, S., (2014), “NATO’nun Gelişen Tehdit Algısı: 21. Yüzyılda Siber Güvenlik”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 10, Sayı 40, ss. 101-130.

BIÇAKÇI, S., Ergün, D. ve Çelikpala, M., (2015), “Türkiye’de Siber Güvenlik”, EDAM Siber Politika Kağıtları Serisi 2015/1, ss.1-35.

Bilgi Güvenliği, (2016), https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgi_güvenliği, (Erişim Tarihi: 29.05.2016).

Cybersecurity Education at UMD, Maryland Cybersecurity Center, http://www.cyber.umd.edu/education, (Erişim Tarihi: 02.06.2016).

EMRE, B., (2016), “Siber Savaşlar: 5.Boyutta Savaş”, http://www.siberguvenlik.org.tr/2013/01/siber-savaslar-5-boyutta-savas.html, (Erişim Tarihi: 03.05.2016).

GÜNGÖR, M., (2015), Ulusal Bilgi Güvenliği: Strateji ve Kurumsal Yapılanma, T.C. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Uzmanlık Tezi.

Kaspersky Lab., (2014), “28 milyon finansal siber saldırının çoğu Türkiye’de”, http://www.kaspersky.com/tr/about/news/virus/2014/28-milyon-finansal-siber-saldirinin-cogu-Turkiyede, (Erişim Tarihi: 13.05.2016).

KESSLER, G.C. ve RAMSAY, J.D., (2014), “A Proposed Curriculum in Cybersecurity Education Targeting Homeland Security Students”, 47th Hawaii International Conference on System Science.

Master of Science in Cyber Security, (2016), https://en.wikipedia.org/wiki/Master_of_Science_in_Cyber_Security, (Erişim Tarihi: 02.06.2016).

MCGETTRİCK, A., (30 Ağustos 2013), “Toward Curricular Guidelines for Cybersecurity Education and Training: Report of a Workshop on Cybersecurity Education and Training”, https://www.acm.org/education/TowardCurricularGuidelinesCybersec.pdf , (Erişim Tarihi: 29.05.2016).

MİL, H.İ., (2015), Sosyal Güvenlik Kurumundaki Siber Güvenlik Yönetimi Uygulamalarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Nisan 2015, Yıl: 7, Sayı: 13, ss. 398-416.

OĞUZ, S., CEYHAN, E.B. ve SAĞIROĞLU, Ş., (2015), “Teknolojinin Casuslukta Kullanılması ve Karşı Önlemler”, http://iscturkey2016.org/wp-content/uploads/2016/03/paper.pdf, (Erişim Tarihi: 02.05.2016).

ÖĞÜN, M.N. ve KAYA, A., (2013), “Siber Güvenliğin Milli Güvenlik Açısından Önemi ve Alınabilecek Tedbirler”, Güvenlik Stratejileri, Sayı 18, ss.163-173.

Ponemon Institute, (2014), “Best Schools for Cybersecurity Research Report” , http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2014/RSAConference2014/Ponemon_2014_Best_Schools_Report.pdf, (Erişim Tarihi: 04.06.2016).

Scada, https://tr.wikipedia.org/wiki/ SCADA, (Erişim Tarihi: 19.06.2016).

Securosis.com’dan aktaran PEKEN, M.M., (2015), “Bilgi Güvenliği Nedir ve Nasıl Sınıflandırılır?”, https://www.sibergah.com/genel/bilgi-guvenligi-nedir-ve-nasil-siniflandirilir, (Erişim Tarihi: 29.05.2016).

TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu (BİAK) Raporu, (2013), http://www.biakraporu.org, (Erişim Tarihi: 06.05.2016).

TÜRKAY, İ., (20 Nisan 2016), “Kamu Bilişim Zirvesi 2016’nın Değerlendirilmesi”, http://www.vergialgi.net/ekonomi-maliye/kamu-bilisim-zirvesi-2016-nin-degerlendirilmesi, (Erişim Tarihi: 20.04.2016).

Türkiye İstatistik Kurumu, (2015), “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması”, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660, (Erişim Tarihi:15.05.2016).

UDHB, (2013), Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fBTDNewFolder%2fSiber+G%C3%BCvenlik%2f2_1_Strateji+Eylem+Plan%C4%B1+2013-2014.pdf, (Erişim Tarihi: 19.06.2016).

UDHB, (2016), 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, http://www.udhb.gov.tr/doc/siberg/2016-2019guvenlik.pdf, (Erişim Tarihi: 04.05.2016).

VAROL, A., (8-10 Aralık 2015), “Türkiye’de Adli Bilişim Eğitimi ve Denetimli Serbestlik Uygulamaları”, Türkiye'de Denetimli Serbestlik 10. Yıl Sempozyumu, ss.1-13, İstanbul.

VAROL, C., Cooper, P.A. ve Varol, A., (20-21 Mayıs 2013), “Türkiye’de Adli Bilişim Eğitimi”, 1st International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS’13), Elazığ.

YILDIZ, M., (2014), Siber Suçlar ve Kurum Güvenliği, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Uzmanlık Tezi, Kasım 2014, http://www.udhb.gov.tr/images/hizlierisim/efcecbe1f21e9fe.pdf, (Erişim Tarihi: 19.06.2016).

YILMAZ, S. ve Sağıroğlu, Ş., (2013), “Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazırlık Seviyeleri”, 6. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı Bildiriler Kitabı, ss.158-166, Ankara.