Türkbilig / Türkoloji Araştırmaları Dergisi

236.601 86.300

Sayı: 29

İçindekiler

Makaleler

Çulım Türk Dili, Leipzig–Jakarta Listesi’ne Göre Kıpçak Dil Kökenlidir PDF
Innokentiy NOVGORODOV, Valeriya LEMSKAYA, Albina GAINUTDINOVA, Linara ISHKILDINA
Kazakçada Başlangıç-Dönüşümlü (İnhoatif-Hâl Bildiren) Fiiller ve Onlar Üzerinde Evre Belirleme: Kazakça Konuşurlarının Tutumları Üzerine Deneysel Bir İnceleme PDF
Eyüp BACANLI, Gulmira B. MADİYEVA, Manshuk K. MAMBETOVA
Karahanlı Türkçesinde Farklı Bir Cümle Türü: “Kim(se)siz Ol’lu Cümleler” PDF
Mehmet Vefa NALBANT
Kutadgu Bilig’de kör- “görmek”: Çok Anlamlılık, Metafor ve Gramerleşme PDF
Faruk GÖKÇE
Bir Türk-Moğol Töreninde Kullanılan “Qayirqan” Sözcüğünün Anlamsal Çözümlemesi PDF
E.V. SUNDUEVA, L.S. DAMPILOVA
Güney Sibirya Türkçesinde Zarf-Fiilli Yapıların Gramerleşmesi Hakkında PDF
İbrahim Ahmet AYDEMİR
Bir Batılının Gözünden 18. Yüzyılda Çuvaşlar: Johann Gottlieb Georgi ve Çuvaşlara İlişkin Kayıtları PDF
Sinan GÜZEL
Türk Dilinde Eş Anlamlılık ve “Gönül, Yürek, Kalp” Kelimeleri PDF
Nesrin GÜNAY
Türk Edebiyatında Kadınların Özyaşamöykülerine Zamandizinsel ve Betimsel Bir Bakış PDF
G. Gonca GÖKALP ALPASLAN
Çağdaş Türk Tiyatrosunda Samuel Beckett Etkisi: Güle Güle Godot ve Godot’yu Beklemezken PDF
Nurtaç ERGÜN
XIX. Yüzyıl Kıbrıs Şer’iye Sicillerinde Lâkap ve Unvanlar PDF
Zeki AKÇAM


ISSN: 1302-6011