Sayı: 19

İçindekiler

Makaleler

Hüsn ü Aşk’ta Sebk-i Hindî Tesiri PDF
İsrafil BABACAN
“Kişinin Sözel Biyografisi” Olarak Ağıtlar: Âşık Murat Çobanoğlu (1940-2005) PDF
M. Mete TAŞLIOVA
Türkmen Bahşılık Geleneğinde Tirmeci ve Destancı Bahşılar PDF
İhsan KALENDEROĞLU
Tarihî Türk Lehçelerinden Türkiye Türkçesine -dır/-dur ( PDF
Murat KÜÇÜK
Grek Harfli Karamanlı Türkçesi Metinlerinde –DXr Bildirme Ekinin Farklı PDF
Ferruh AĞCA
İbni Mühenna Lügati’nin Türk ve Moğol Dil Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi PDF
Bülent GÜL
Alman Kaynaklarında Yeni Türk Edebiyatı: PDF
Semran CENGİZ
XV-XVI. Yüzyıl Azerbaycan Edebiyatının Önemli Bir Temsilcisi: Kişverî PDF
Jale DEMİRCİ
Belçika’da Yaşayan Türk Gençlerinin Kültürel Aktarım Sürecinde Ana Dillerini
Cahit GELEKÇİ
Osmanlı Türkçesi Metinlerinde Harf ve Söyleyiş İlişkisi PDF
Yavuz KARTALLIOĞLU
XIX. Yüzyıl Mutasavvıf Şairlerinden Ayintablı Sırrî ve Divanı PDF
Halil İbrahim YAKAR
Romantik Bir Viyana Yazı’nda Bilinç ve Bilinç Akışı PDF
Serdar ODACI
Muallim Naci: Eski Mi, Yeni Mi? PDF
Hiclâl DEMİR
Mehmet Nâzim Bey’in Şiirlerinde Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi PDF
Meral DEMİRYÜREK
Elif Şafak’ın Pinhan Adlı Romanında Bir Anlatım Tekniği Olarak Dil PDF
Ayşe Melda ÜNER
Melih Cevdet Anday’ın Absurd Tiyatrosu: Konuşa Konuşa İletişimsizlik PDF
Murat Devrim DİRLİKYAPAN
Türkiye Türkçesinde Kılınış PDF
Erkan HİRİK
Türk Halk Hikâyelerinde Anlatıcı Tipolojisi PDF
Dursun YILDIRIM
Kurşunlanan Türkoloji PDF
Dursun YILDIRIM


ISSN: 1302-6011