Sayı: 20

İçindekiler

Makaleler

Xavier Bianchi’nin “Dictionnaire Français-Turc” Adlı Sözlüğünde İmlanın Gizlediği Telaffuzlar PDF
Yavuz KARTALLIOĞLU
Siyasi Söylemde Güç ve Edimsel Kullanım Biçimleri PDF
Nuray ALAGÖZLÜ-Sevgi ŞAHİN
Çuvaşça +lA(t)sA Üzerine PDF
Sinan GÜZEL
“Oğuz” Sözcüğünün Kökeni Üzerine Yeni Düşünceler PDF
Bilge ÖZKAN NALBANT
Türkiye Türkçesindeki Yeterlik Fiilinin İşlevleri ve Kırgız Türkçesindeki Karşılıkları PDF
Caşteğin TURGUNBAYER
Moğolistan’daki Runik Yazıtlar PDF
Azzaya BADAM
Eski Çin Kültürüne Uygur Katkısı PDF
Geng SHIMIN
Bilinmeyen Bir 12 Hayvanlı Takvim Risalesi: Takvîm-i Tatar Ma„a-Acem PDF
Mustafa BALCI
Âşık Tarzı Kültür Geleneğinde Günümüz Kadın Âşıkları PDF
Mustafa SEVER
Deliorman Türk Sözel Kültüründe Adam Odaları ve Oda Geleneği PDF
Zehra KADERLİ
Lirik Türkülerde Kadın Tipleri PDF
F. Gülay MİRZAOĞLU
Türkmen Masallarında Mitolojik Hayvanlar ve Fonksiyonları PDF
Ahmet GÖKÇİMEN
Ahmet Haşim’in “Göl Kuşları”ndaki Şiirlerinde Kuş İmgesi PDF
Refika Altıkulaç DEMİRDAĞ
Tatar Tiyatrosunda İlk Türk Yazar: Namık Kemal PDF
Serap KARAKILIÇ AKI
Kafkas Tebeşir Dairesi ve Keşanlı Ali Destanı’nda Ortak Yönler PDF
Serdar ODACI
Azapzâde (Azabagić) Mehmet Tevfik'in “Hicret Hakkında Risale” Adlı Türkçe Eseri Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Genç Osman GEÇER
Tanpınar’ın Günlüklerinden Bakıldığında Aydaki Kadın PDF
Nezahat ÖZCAN
Bodur Minareden Öte (Yusuf Atılgan) ve Absürt Birey PDF
Zübeyde ŞENDERİN
“Teşrîh-i Rûh” ve Mehmet Rauf’un “Verven”i PDF
Ayşe Melda ÜNER
Atatürk Dönemi Türk Şiirinde “Anadolu” ve Millî Mücadele Manzarası PDF
Eylem SALTIK
Abdülbaki Gölpınarlı’dan Hilmi Yavuz’a “Divan Edebiyatı Beyanındadır” PDF
Ayşe YILDIZ
Arpad BERTA, Sözlerimi İyi Dinleyin…. (Çev. Emine Yılmaz), Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara, 2010.369 sh. PDF
Dursun YILDIRIM
Özgür ŞAVAŞÇI (2010). Ödemiş Ağzı Sözlüğü, Ödemiş Belediyesi Kültür Hizmeti, İzmir. (ISBN 978-605-88361-0-5) PDF
Bülent GÜL
Salim ÇONOĞLU (2009), FLORİNALI NÂZIM- HATIRÂT-I MEŞÂHÎR, Salkımsöğüt Yayınevi, Erzurum, 176 s. , ISBN: 978-605-4223-01-5 PDF
Sibel HATİPOĞLU


ISSN: 1302-6011