Sayı: 24

İçindekiler

Makaleler

İvolga Örneğinde Hun Kent Kültürüne Genel Bir Bakış PDF
Ekrem KALAN
Kâşgarlı Mahmud’un Kayıtlarında İdil Boyu Türk Lehçeleri PDF
Akartürk KARAHAN
Belirtili Ad Tamlamalarının Anlamları PDF
Ahmet BENZER
Dravid Dilleri, Türkçe v Sanskritçe Sözlüksel Karşılaştırmalar Üzerine Düşünceler PDF
José Andrés ALONSO DE LA FUENTE
‘Orta Asya’nın Gizemli halkı’: Soğdlular, Soğd ve Soğdca PDF
Süer EKER
Uygurca Birgerü Üzerine PDF
Erdem UÇAR
Tatar Türkçesi Ağızları: –DI Ve –GAN Ekli Geçmiş Zaman Şekli PDF
Ferit YUSUPOV
Ağız Çalışmalarında Gramatikal Dizin Hazırlarken Karşılaşılan Sorunlar PDF
Hakan AKCA
Dağlarca’nın Çocuk ve Allah’ında Dinginlik ve Mistik Duyuşlar PDF
Refika Altıkulaç DEMİRDAĞ
Aslı Erdoğan’ın Taş Bina ve Diğerleri’nde Mekânın Hâlleri PDF
Şahika KARACA
Ahmet Şuayb’ın “Musahabe-i Edebiyye” ve Diğer Yazıları PDF
Fatih SAKALLI
Mehmed Esad Serezli’nin Kayit ve Tanikliğiyla Serez Yöresi Türk Kültür Geleneği PDF
Kemal ÜÇÜNCÜ
Çince Altayca İlişkisi PDF
Sergei Anatolyevich STAROSTIN Çev.: Osma ÇETİN
Mihály Hoppál (2012), AVRASYA’DA ŞAMANLAR, (Çev. Bülent Bayram-H.Ş. Çağatay Çapraz), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 345 s. PDF
Bülent GÜL
Berna Moran, Der Türkische Roman eine Literaturgeschichte in Essays-Band 1, Mizan, Harrassowitz: Wiesbaden PDF
Mutlu ER
CHOİ, Han- WOO (2010), Türkçe, Korece, Moğolca ve Mançu- Tunguzcanın Karşılaştırmalı Ses Ve Biçim Bilgisi, Türk Dil Kurumu, Ankara PDF
Esra İLTER


ISSN: 1302-6011